Tělo jako kritérium krásy

Značka Dove se dlouhodobě věnuje ženské sebedůvěře a spokojenosti žen se sebou samými. Otázky týkající se svého vzhledu však neřeší pouze dospělé ženy. Zeptali se proto 5165 dívek z celého světa, do jaké míry jsou spokojené samy se sebou a jak vnímání vlastního těla ovlivňuje kvalitu jejich života. Za účelem komplexního pochopení sebe-vnímání mladých dívek byly dotázané rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvořily dívky ve věku 10 - 13 let, druhá byla tvořena slečnami ve věku 14 - 17 let. Bez ohledu na věk dotazovaných, výsledky dopadly velmi podobně. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím přesvědčení o vlastní kráse je spokojenost s vlastním tělem. Je to jednoduchá a smutná rovnice. Pokud vaše dcera není spokojená se svou konfekční velikostí, tak se pravděpodobně necítí ani krásná.

Trochu čísel

Důležitost vnímání vlastního těla demonstrují i odpovědi dotazovaných. Jen dvě z deseti dívek, které nejsou zcela spokojeny se svým tělem, se cítí skutečně krásných. Spokojenost s postavou je důležitým faktorem nejen při hodnocení vlastní krásy, ale také při celkovém pocitu štěstí. To, zda se 10 - 13letá dívka cítí šťastně, závisí až ze 75 % na tom, zda je spokojená s vlastním tělem. Podle průzkumu se však více než polovině tj. 54 % dotazovaných vlastní tělo nelíbí. Nespokojenost dokáže přerůst do takové míry, že dívky omezuje v budování sociálních kontaktů, či dokonce vede ke zdravotním rizikům. Osm z deseti dívek nespokojených s vlastním tělem se přiznalo, že se kvůli svému vzezření vyhýbá společenským aktivitám nebo dokonce vystoupilo z kroužku, ve kterém byly zvyklé působit. Alarmující je také zjištění, že sedm z deseti dívek nespokojených s vlastní postavou se vyhýbá návštěvě lékaře nebo omezuje konzumaci jídla. Toto je samozřejmě posíleno silou médií, které propagují úzce vymezený ideál krásy, ovlivňující vnímání dívek na celém světě. Není žádným překvapením, že nejcitlivější jsou opět ty, které nejsou spokojeny s vlastním tělem. Naopak až 79 % dotázaných dívek, které jsou spokojeny se svou postavou, se cítí krásných přesto, že nesplňují ideál krásy nastolen médii. Zjištěním výzkumu je také fakt, že až 82 % respondentek je přesvědčeno, že každá dívka je svým způsobem krásná. V tomto směru tedy kopírují chování dospělých žen, které nemají problém pochlubit druhé, avšak v sebehodnocení jsou velmi kritické.

5ad0999b4bcebobrazek.png
 
Více než polovina českých a slovenských dívek se přiznává k poruchám příjmu potravy nebo depresím ze vzhledu

Výzkum ukázal, že vztah k vlastnímu tělu je zdrojem úzkosti mnoha mladých dívek všude na světě. Podle Kristýny Dolejšové, autorky projektu „Za normální holky“ a současně ambasadorky Projektu sebedůvěry Dove je situace velmi podobná i v našem prostředí. Kristýna vytvořila dotazník, kterého se zúčastnilo 4781 českých a slovenský dívek různých věkových kategorií. Jeho výsledky jsou šokující. 67,7 % dotázaných tvrdí, že nejsou se sebou velmi spokojené a 7,7 % dokonce tvrdí, že nesnáší to, jak vypadají. V dotazníku padla také otázka: „Je něco, co by si na sobě změnila? Pokud ano, tak co a proč?“ Ze všech dotazovaných by méně než 30 dívek zapracovalo na osobním rozvoji, či svých vlastnostech. Zbývající odpovědi se týkaly výhradně korekce své postavy. Za zamyšlení stojí také fakt, že drtivých 56,1 % dotazovaných odpovědělo, že někdy v životě trpělo poruchou příjmu potravy, odmítáním jídla, depresí ze svého vzhledu či dokonce sebepoškozování. Jednoznačný návod na to, jak řešit tento problém neexistuje.

Pomoci může rodina i škola, značka Dove připravila pomocnou brožuru

Důležitý je proto komplexní přístup ze strany rodičů, učitelů a institucí. Jedině tak lze dosáhnout změny vztahu dívek k sobě samé. Klíčovou roli hraje samozřejmě rodina. „Nevhodná poznámka, nedostatek komunikace v rodině či přehnané nároky dokáží sebevědomím dospívající dívky pořádně zatřást. Zvládnout období puberty je tak i pro samotného rodiče nesmírně náročný úkol a není proto hanbou se poradit,“ komentuje psycholožka Šárka Kučerová, garantka Projektu sebedůvěry Dove. V reakci na provedený průzkum Dove vytvořil příručku „Sama sebou“, která má rodičům na celém světě pomoci vychovat spokojené, přirozeně sebevědomé a především šťastné mladé ženy. Příručka obsahuje nejen rady a tipy ohledně těch nejdůležitějších témat majících vliv na holčičí sebedůvěru, ale pomůže vám také s identifikací jednotlivých problémů ohrožujících sebevědomí vaší dcery.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Reklama