V dnešní době, kdy zažíváme tzv. baby boom, se ve státních školkách opět blížíme k počtu třiceti dětí na třídu a pomalu na jednu učitelku. A to vše navíc v případě, že se dítě do státní mateřské školy dostane. Tím pádem učitelky nemají tolik možností se dětem plně a individuálně věnovat. A je to škoda, protože děti v předškolním věku se nejlépe učí a nejvíce se rozvíjejí. Proto se dostávají ke slovu mateřské školy, soukromého či firemního stylu.

A i přes velkou nabídku školek je někdy problém najít tu správnou, kde by byli děti i jejich rodiče spokojení.

Dostáváme se tak k projektu jeslí a školky Minísek. Zakladatelkou jeslí a školky je slečna Zuzana Borovková, která má za sebou dlouholeté hlídání dětí v domácnostech a několik pracovních pozic v mateřských školách. Co o sobě říká: „Být obklopená dětmi, mít možnost podporovat je a rozvíjet, anebo si s nimi „jenom“ hrát a být jim kamarádkou i vzorem, bylo vždy mé přání a zároveň jedna z nutností, abych byla v životě šťastná. Když jsem se rozhodovala, jak spojit má přání a záliby s prací, volba byla jasná. Půjdu za dětmi.“

kid

Její zkušenosti jí pomohly při rozhodování se založením vlastních jeslí a školky. Jak sama říká: „Pracovně jsem prošla několik školkami a jeslemi různých firem, na různých pozicích, na různých místech, a teď již mohu říci, že tyto zkušenosti jsou k nezaplacení. Pomohly mi totiž uvědomit si, co pro děti, rodiče, sebe a personál chci, co budu udržovat a podporovat a čemu se naopak, při práci s dětmi a kolegy, vždy vyhnu.“
Proto se rozhodla založit vlastní firmu MiniLive s.r.o., která bude provozovatelem jeslí a školky Minísek. „Mým kidhlavním cílem je, pro děti vytvářet přátelskou atmosféru a nacházet pro ně místa, kde se budou cítit dobře, šťastně a bezpečně. Také, aby na prvním místě byla správná výchova a vedení dětí, otevřené a podporující vztahy s jejich rodiči a motivační spolupráce s týmem učitelů. Mé krédo je dlouhodobá a stabilní spolupráce se všemi, kteří jsou do výchovy našich dětí zapojeni,“ doplňuje Zuzana.

Minísek jesle a školka nabízí péči o děti již od 6 měsíců do 6 let, rozdělených do dvou tříd dle jejich věku a schopností. Také má česko-anglický program, kdy děti se jednoduchou a přirozenou formou naučí cizímu jazyku již od nejútlejšího věku. Dále aplikují moderní výukové metody s prvky Montessori a programu „Začít spolu“. Snaží se z každé metody vybrat to nejlepší, to, co je pro děti v danou chvíli užitečné. Učitelky nejsou nadřazenou autoritou, ale kamarádem, průvodcem a pomocníkem. Pomáhají dětem k samostatnosti, sebeobsluze, sociálnímu cítění, rozvoji jejich schopností. Samozřejmostí je vedení dětí k různorodým aktivitám, jako je hudba, čtení, pohyb, výtvarná tvorba aj... Jesle a školka podporuje individualitu dítěte, ale i skupinovou spolupráci a toleranci. Pro rozšíření jejich potenciálu nabízí zájmové kroužky.

A protože ze zkušenosti víme, že rodiče stále platí další a další výdaje za výlety, divadla apod., je rozhodně výhodou, že v jeslích a školce Minísek jsou tyto doplňující aktivity pro děti s pravidelnou docházkou zdarma!

letak

Otvírací doba je od 7–18 hod., aby pracující rodiče pohodlně stihli dítě do jeslí a školky přivádět i vyzvedávat.

A kde jesle a školku Minísek najdete? Prostory jeslí a školky se nachází v městské části Prahy 4 – Libuši. Jedná se o rodinný domek se zahradou, která tak nabízí prostor pro venkovní aktivity dětí.

Zajímá Vás, proč zrovna název Minísek? „Protože tento název jednoznačně vyhrál mezi mnoha při velkém dětském hlasování. :-)“ dodala Zuzana.

Více informací o jeslích a školce Minísek se dozvíte na webových stránkách: www.jesleaskolka.cz, nebo na tel. čísle +420 721 876 223, ale i na facebooku Minísek školka a jesle.

Reklama