Připravovaná teritorialita exekutorů s sebou přinese řadu negativních a doposud ještě ani neodhalených praktických dopadů. „Jedním z těch, na který se nyní klienti často ptají, se týká vymáhání alimentů.“ Upozorňuje Mgr. Kateřina Procházková, tisková mluvčí specializovaného portálu poradnaveritele.cz a dodává, že klienti už nyní mají oprávněné obavy z častého stěhování dlužníků, které by exekutorům znemožňovalo jejich práci.

V současnosti je situace v této oblasti poměrně stabilizovaná a přehledná jak pro věřitele, tak pro dlužníky. Jestliže expartner přestane hradit výživné, stačí, aby zákonný zástupce dítěte nebo po dosažení plnoletosti samo dítě, nárokovali prostřednictvím vybraného exekutora soudem vyměřené výživné. Ten pak zahájí všechny potřebné kroky k vymožení dlužné částky. Dokonce lze dlužníkovi v případě nehrazení výživného na nezletilé dítě i pozastavit řidičské oprávnění do doby, než své dluhy uhradí.

O děti se nestará

Paní Jarmila se o výživné se svým bývalým manželem přetahuje opakovaně. Téměř žádná platba neproběhne v termínu, někdy jí po kouskách posílá peníze celý měsíc, jindy jí a jejich tři děti nechá třeba půl roku bez koruny, změní si telefonní číslo a není možné ho dohledat ani po známých. Zhruba jednou ročně jí tedy dojde trpělivost i poslední možnosti si půjčovat peníze, aby uživila svoje děti.Pak předá vymáhání do rukou exekutora.

Vyzkoušela jich už několik, takže moc dobře ví, kdo a jak rychle peníze z jejího bývalého manžela dostane. „Chvíli mi trvalo, než jsem se zorientovala a zjistila, že ne všichni exekutoři pracují stejným stylem a tempem.“ Podotýká paní Jarmila a jako příklad uvádí jednu pohledávku starou pět let, kterou stále ještě nemá vymoženou. „Pak jsem na radu svého nového právníka změnila exekutorský úřad a dlužné peníze mi od nich začalychodit na účetuž během několika týdnů. A pak že to nejde!“ Krátce na to se pokoušela od předchozího exekutora převzít původní, pět let starý exekuční návrh a předat jejlépe fungujícímu exekutorskému úřadu.Bohužel však po ní původní exekutor chtěl v souvislosti s provedenými úkony peníze, které neměla, takže mu musela chtíc nechtícpřípad ponechat.Zatím stále doufá, že i on snad něco vymůže a to i přesto, že pracuje pouze od stolu a de facto neprovádí žádné mobiliární exekuce.

Adié, milé děti!

„Maminek, ale i tatínků v podobné situaci, jako je paní Jarmila, je hodně. A děsí se chvíle, kdy už si nebudou moct stejně jako dřív vybrat ´svého´ exekutora, protože jim bude na základě principu místně příslušné teritoriality přidělen. Ještě více se pak obávají, že se mezi dlužníky brzy rozkřikne, který exekutor je ve své práci liknavý, nestíhá, nebo neprovádí mobiliární exekuci.Dlužníkovi by pak stačilo přehlásit si své trvalé bydliště do místa jeho působnosti a nemusel by se nijak zvlášť obávat dopadů exekuce na svoji osobu.“ Upozorňuje Kateřina Procházková na fenomén, který s sebou teritorialita nejspíš přinese.

Věřitelům změny nepomohou, dlužníkům jinak, než se zamýšlelo

„Ať se na to díváme zprava nebo zleva, zavedení teritoriality je podle nás krok vzad.“ Hodnotí za věřitele připravované změnyProcházková.Chystaná novela je přitom už v parlamentu a podle předkladatelů by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2015.A co víc, exekutoři by nově měli od věřitelů vybírat i zálohu na provedení exekuce. Co by to znamenalo pro samoživitelky či samoživitele si lze snadno domyslet. Podobně by na tom však byli i ostatní věřitelé.

A velké věřitelské firmyv této souvislosti navíc ještěčeká nekonečná administrativa. Jestliže dosud byly zvyklé komunikovat s několika vybranými exekutorskými úřady, nově je čeká vyřizování na celkem 156 exekutorských úřadech. Náklady na tuto rozbujelou administrativu určitě někdo zaplatí a neplatící dlužník to podle nových platných vyhlášek a novel nebude. Celkově se proces exekucí s největší pravděpodobností protáhne, protožeřada úřadů nebude alespoň zpočátku kapacitně vybavena na přísun tolika nových případů.

Úroky se prodraží

Dlužník se už nyní možná těší, že si alespoň papírově najde nový domov, například někde na radnici, majetek přepíše na příbuzné a bude si v klidu žít, nikterak nerušen nepříjemným exekutorem a povinností zaplatit své dluhy. Pokud se na něj ale po letech přeci jen dostane a exekutor ho donutí takzvaně udělat stojku, je dost možné, že ho jeho schovávání přijde na slušný balík. Sice díky místní příslušnosti exekutora už nejspíš nezaplatí 1.500 Kč - maximální částku, kterou je možné si účtovat za dopravu exekutora do dlužníkova pobytu, ale zato si na něj počkají úroky, které za tu dobu mohou vzrůst do hodně nepříjemných výšek. Opravdu je tohle ta nejlepší cesta?

Zdroj: www.poradanveritele.cz

Reklama