Již zítra – 16. září, vyjde nová kniha dona Miguela Ruize Toltécké umění života a smrti, kterou napsal spolu s Barbarou Emrys. Kniha vyjde ve světové premiéře v češtině, všude jinde ve světě, včetně anglické verze, se jí čtenáři dočkají až za měsíc. Přečtěte si rozhovor s autorem světoznámé knihy Čtyři dohody.

Rozhodnutí o české exkluzivitě udělalo nakladatelství HarperCollins a Miguel Ruiz jej vřele uvítal. K českým čtenářům má nadstandardní vztah, což jen dokládají jeho vzpomínky na návštěvu Prahy: „Celý můj pobyt zde – to byla úžasná zkušenost, která ve mně dodnes vyvolává krásné vzpomínky. Cítil jsem nefalšované zaujetí Čechů, jejich nadšení a radost. Sdílel jsem s nimi během celé té doby, co jsem u vás pobýval, hodně lásky.“

don Ruiz

Přečtěte si poutavý rozhovor se světoznámým spisovatelem.

Snová krajina, v níž jste se ocitl poté, co jste upadl do kómatu, byla živnou půdou pro objevování hlubšího smyslu vašeho života a pro přechod od omezeného vědění k univerzální pravdě. Kde mohou čtenáři hledat pravdu ve svých životech?
Příběh mého života je odrazem, na jehož příkladu může každý čtenář vidět, že jeho život je také příběhem. V tomto příběhu jsem hrdinou i padouchem, jako jsme jimi ve svých životech všichni. Já jsem ve svém životě vytvořil postavu Miguela. Tato postava je ztělesněním všeho, co vím, a proto ji můžeme také nazývat Věděním. Každý z mých čtenářů je hlavním hrdinou svého příběhu, každý se musí postavit tváří v tvář svým lžím a očistit se.

Čtenář vaší knihy absolvuje magickou pouť, a to jak prostřednictvím vašeho vyprávění, tak díky tomu, že si může propojit vaše objevy se svým vlastním životem. Prožije s vámi momenty prozření i hluboké ponory do vzpomínek. Nyní, po mnoha letech, které uplynuly od této vaší zkušenosti, co ve vás rezonuje nejsilněji: vzrušující objevy, nebo vzpomínky?
Vzpomínky i objevy jsou pro mě stejně důležité - chápu je jako nástroje, které mi umožňují sdílet mé poselství. Rád používám lidskou fantazii k tvoření krásných příběhů. Kdo chce pochopit, co se mu příběh snaží říct, nesmí do něj vkládat všechnu svou emocionální energii. Poselství života je poselstvím lásky, pravdy a jednoty. Je pouze jedno bytí, nic jiného není reálné. Toto bytí je živé a všechno, včetně každého z nás, je jeho součástí.

Ruiz

Jedním z poučení, které váš příběh přináší, je, že „je výsadou vědění sloužit poselství života“. Jak topraktikujete v praxi? Jak mohou čtenáři lépe sloužit tomuto univerzálnímu poselství a naplňovat je?
Vědění je možné zkrotit. Slova mohou sloužit životu. Vy jste život. To nejlepší, co můžete udělat, je proměnit „já“ v hlavního hrdinu vašeho příběhu a učinit je vaším spojencem - spojencem života. Tento hlavní hrdina pak slouží lidskému bytí, místo aby byl jeho tyranem. Říkám svým čtenářům: „Nemusíte být sami sebou! Postava, o níž se domníváte, že jí jste, není reálná. Vy jste život.“

Vaše rodová linie a váš duchovní odkaz jsou klíčové pro pochopení zkušeností, které jste měl v kómatu. V knize se setkáváme s vašimi předky a seznámíme se i s vašimi potomky. Jak vidíte budoucnost vašeho rodu a vašeho učení?
Naděje je poslední démon, který vyskakuje z Pandořiny skříňky. Naděje je přání, aby se něco stalo v budoucnosti. Ale budoucnost neexistuje; existuje pouze přítomnost. Budoucnost si můžeme jen představovat; takže jednáme v přítomnosti, a cokoli se stane, je v pořádku. Mým odkazem je mé učení a moje láska. Lidé se učí milovat podmínečně. Milují tak sami sebe i všechny ostatní. To je také příčina, vedle touhy po moci, všeho násilí, všech nespravedlností a válek. Mohu nade vši pochybnost prohlásit, že Bůh si nedělá žádné naděje... a že je bezpodmínečnou láskou.

(Překlad z angličtiny: Kamil Pinta)

Reklama