Prvňáčci jsou ještě plni nadšení a drží se pořád ještě oblíbeného hesla ze školky: „Všechno zvládnu sám.“ I tak ale prvňáčci potřebují velkou podporu. Pro malé školáky je někdy těžké přijít domů ze školy a dělat úkoly.

Nejsou zatím zvyklí mít nějaké povinnosti. Poprvé jsou také úkolováni od osoby, která nepatří do rodiny. Obzvlášť těžké je to pro děti, které mají mladší sourozence, kteří tyto školní povinnosti zatím nemají.

Naučit se dělat  přípravu do školy od začátku správně je proto velmi důležité. Často tak dochází při vypracovávání domácích úkolů k nedorozumění. Děti říkají často: „Já to neumím!“, ale myslí přitom: „Mami, sám si na to netroufnu.“ Rodiče si to pak často vysvětlí tak, že to jejich dítě samo nezvládne.

Nezvykejte dítě na to, že pokud řekne, že to samo nezvládne, udělá za něj domácí úkol maminka nebo tatínek. Nabízejte dítěti pomoc vždycky tak, aby to nejdříve vyzkoušelo samo. V případě, že to opravdu nepůjde, pak mu pomůžete.

Následující tipy vám poradí, jak dítě co nejvíce podporovat:

+ Řekněte dítěti, že mu naprosto věříte, že to samo zvládne. Ale nezapomeňte zdůraznit, že pokud si úkolem dál nebude vědět rady, jste k dispozici a poradíte mu.

+ Chvalte každý úspěch, který se dítěti podaří při řešení úkolu. To bude motivovat i dítě, které si obzvlášť nevěří.

+ Dospěje-li dítě k nějakému výsledku, zeptejte se, jak na to přišlo. „A jak jsi tohle spočítal?“ nebo „Odkud víš tohle?“

+ Pokud dítě udělá chybu, konkrétně ho na ni upozorněte. „Říkal jsi sice 15, ale napsal jsi něco jiného.“

+ Máte-li pocit, že chce dítě dál pracovat samostatně, tak ho určitě nechte.

+ Pokud ve škole něco vysvětlují jinak, než to kdysi učili vás, tak to respektujte, i když je to možná někdy komplikovanější. Ušetříte tak dítěti některé zbytečné problémy, když bude zadaný úkol počítat jinak než ostatní.

+ Pravidelné denní procvičování toho, co dítě ve škole probíralo, není nejlepší řešení. Dítě přijde ze školy unavené a bohatě mu stačí napsat domácí úkoly.

+ Pokud je dítě po delší nemoci, nebo je učivo zrovna extrémně náročné, tak je opakování  látky i doma samozřejmě nutné.

+ Budete-li s dítětem látku doma opakovat, dbejte na to, abyste se drželi co nejvíce zpátky a dítě mohlo myslet, počítat a formulovat myšlenky tak, jak to nejlépe dokáže.

Co na to odborník?

Psaní domácích úkolů zpočátku opravdu přináší některé obtíže a stresové momenty. Obvykle mají děti menší obtíže v matematice než v českém jazyce a čtení. Mnoho prvňáčků mívá problémy s osvojením tvarů písma, s obratnou manipulací s perem, a proto bývají písemné výtvory někdy neúhledné. Mnoho rodičů se domnívá, že přepsání neúhledně napsaného úkolu v tomto případě pomůže a dítě se brzy naučí psát lépe. Opak je ale pravdou, neboť opakované psaní úlohy dítě nadměrně unaví a výsledek naprosto neodpovídá vynaloženému úsilí, takže úkol je pak napsaný ještě hůře. Toto přináší dětem stresové prožívání domácí přípravy a může u nich vzbudit nechuť k vypracovávání domácích úloh.

Mgr. Petr Jelen, speciální pedagog, bývalý dlouholetý ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře

Jak se připravujete s dětmi do školy vy?

Reklama