Přes 7 z 10 obětí zažilo některou z forem psychického násilí, téměř 18 % bylo odstřiženo od finančních prostředků a 14 % bylo sexuálně zneužito. S fyzickými útoky se setkaly téměř dvě třetiny žen (64 %) i mužů (65 %), kteří domácí násilí někdy zažili, a přes 17 % obětí se dodnes potýká s trvalými fyzickými následky. Nejnovější výzkum iniciativy Pod Svícnem a výzkumné agentury Ipsos dále ukázal, že v 1 ze 6 případů (17 %) domácího násilí je agresorem někdo z rodičů.

 nas.jpg
Foto: Shutterstock

Nejčastějšími agresory jsou partneři a rodiče
„Více než tři čtvrtiny žen, které zažily domácí násilí, se s ním setkalo ze strany partnera, mužů ve stejné situaci je téměř 30 %. Další oblastí se znepokojivými výsledky jsou rodinné vztahy – každá šestá oběť (17 %) zažila násilí od rodičů, v případě mužů jde dokonce o každou třetí (33 %),” říká poslankyně Barbora Urbanová, jež stála u založení iniciativy, prostřednictvím které chce mimo jiné edukovat společnost nebo docílit legislativních změn v oblasti domácího násilí a dodává: „taková data potřebujeme k tomu, abychom věděli, kde musíme poskytovat pomoc nejakutněji.”
 
Psychické týrání zažilo 7 z 10 obětí
Výzkum ukázal, že se téměř 75 % žen, které prožily domácí násilí, setkalo s psychickým týráním a u mužů jde o bezmála 60 % případů. Druhou nejčastější formou jsou fyzické útoky, se kterými se setkaly téměř dvě třetiny (64 %) všech obětí. Sociální izolaci zažila více než čtvrtina poškozených mužů a téměř třetina žen, 18 % obětí bylo odstřiženo od svých financí a každá sedmá oběť (14 %) prožila sexuální zneužití – v případě žen jde dokonce o 17 %.
 
Více než polovina obětí si nese následky dodnes
„Velmi často se stává, že se z obětí domácího násilí stávají v pozdější době agresoři nebo naopak oběti, a to proto, že neznají správné vzorce chování. Více než polovina obětí si nese trvalé sociální následky, které mají vliv zejména na mezilidské vztahy a důvěru, u téměř 45 % se objevuje posttraumatická stresová porucha – u mužů dokonce ve 2 případech ze 3,” vysvětluje Michaela Studená, spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem. Alarmující je také to, že si každá šestá oběť nese i fyzické následky. „Z tohoto důvodu musíme pracovat na tom, abychom o případech domácího násilí věděli včas a dokázali efektivně zasahovat,” dodává Studená.
 
Pod svícnem
Iniciativa Pod svícnem vznikla v roce 2022 s cílem edukace společnosti a změny legislativy v oblasti domácího násilí. Za jejím vznikem stála Barbora Urbanová a Michaela Studená za podpory osobností odborné a kulturní sféry. Projekt doplňují výpovědi obětí a stránky na sociálních sítích. Součástí projektu je také petice “Za bezpečný domov”.

Zdroj: tiskové materiály, iniciativa Pod svícnem, výzkum realizovany panelem Populace.cz