Problém stále bolavý a palčivý je domácí násilí. Žije mezi námi spousta žen, která je vystavena fyzickému či psychickému týrání ze strany svého partnera. O většině z nich ani nevíme, protože zdaleka ne všechny v sobě najdou sílu tomuto stavu čelit.

Tomu, aby začaly tuto situaci řešit, jim brání stud, strach, obavy a další aspekty, které znají jen ony samy. Přesto je ale potřeba těmto ženám pomoci. Vždyť agresivní atmosférou v rodině netrpí jenom ony, ale negativně se odráží i na dětech.

Ukazuje se, že pasivní přítomnost dětí při domácím násilí je velkým problémem, který je potřeba řešit,“ říká Marie Vavroňová, ředitelka občanského sdružení ROSA. „Děti, které jsou svědky týrání, přitom mají dle mnoha výzkumů stejné obtíže jako ty, které jsou samy týrány. Často trpí poruchami chování, emocionálními potížemi, úzkostmi a depresemi, nízkým sebevědomím a zdravotními obtížemi.“

Jen v roce 2003 se na Informační a poradenské centrum ROSA obrátilo 130 nových klientek, které týral jejich partner – manžel, druh, přítel, ať již stávající či bývalý.

Způsoby, jakými byly týrány, jsou alarmující a těžko pochopitelné: ponižování, vulgarismy, křik, vydírání, zastrašování, zákazy, příkazy, vyhrožování zabitím, fackování, škrcení, zkopání či ohrožování střelnou nebo bodnou zbraní jsou jenom částečným výčtem „aktivit“ násilnických partnerů. Někteří se navíc nepozastavili ani nad partnerčiným těhotenstvím a zbili ji přes narůstající bříško.

Jedenáct neziskových organizací proto vyhlásilo Kampaň proti domácímu násilí na ženách. Cílem kampaně je zvýšit informovanost o domácím násilí a zároveň posílit povědomí o nepřijatelnosti tohoto jevu. Kampaň chce ukázat, že domácí násilí nelze tolerovat.

Kampaň se zároveň zaměří i na některá konkrétní témata spojená s domácím násilím:

  • nutné změny v legislativě,
  • nutnost posílení pozice oběti,
  • nutnost jasného odsouzení násilí a pachatele
  • děti jako svědci domácího násilí trpí stejně jako děti, které jsou samy týrány

 

To, že násilí na ženách je palčivým problémem po celém světě, dokladuje i kampaň Amnesty International, která začíná právě dnes ve 150 zemích světa.

Domácí násilí, násilí páchané na ženách ve válečných konfliktech a obchod se ženami jsou témata této rozsáhlé kampaně.

 

Amnesty International chce kampaní v České republice napomoci k vyvracení mýtů o domácím násilí a také se zasadit o legislativní změny, které by vedly k lepším možnostem obrany obětí domácího násilí. Násilí na ženách je nepřípustným porušováním lidských práv, které organizace hájí. Také z toho důvodu chce zvyšovat povědomí veřejnosti o existenci problému násilí páchaného na ženách.

 

Mnoho lidí stále neví, že:

 

  v důsledku násilí na základě pohlaví je na celém světě zabito nebo zraněno více žen ve věku 15-44 let, než kolik zemře na rakovinu, malárii nebo následkem dopravní nehody

  každá třetí žena byla během svého života zbita, přinucena k sexu nebo jinak zneužita

  70 % ženských obětí vražd je zabito svými partnery

  každý rok jsou dva miliony dívek ohroženy ženskou obřízkou

  pro ženy je období míru i války obdobím násilí a diskriminace

  nestabilita a ozbrojené konflikty vedou ke zvýšení všech forem násilí včetně genocidy, znásilnění a sexuálního násilí

  osobní násilí přetrvává i po ukončení bojů, částečně i proto, že se začne považovat za společensky přijatelné a že jsou dostupné zbraně

  ženská práva jsou lidská práva

 

 

Žena-in je magazín především pro ženy. A protože si myslíme, že je nutné se problematikou týraných žen zabývat, připravujeme pro vás obsáhlý materiál na téma "Domácí násilí". V naší nové rubrice "Téma týdne" vám v týdnu od 5. 4. do 11. 4. nabídneme články s příběhy, reportáže a rozhovory nejen s obětmi domácího násilí, ale i s odborníky a mnoho dalších důležitých informací.

Zároveň vyzýváme Vás, naše čtenářky, abyste nám na e-mail tematydne@zena-in.cz napsaly své tipy či případné osobní zkušenosti, které se vztahují k této problematice. Děkujeme.  

 

Reklama