„Pokud se domácí násilí neřeší, bohužel se stupňuje,“ říká Marie Vavroňová z občanského sdružení ROSA a pokračuje: „Proto je třeba o tomto problému mluvit. Tak, aby jej většina obětí podchytila včas. Čím je totiž násilí silnější a častější, tím je jeho řešení těžší.“

 

A právě z tohoto důvodu probíhala v letech 2003 a 2004 Kampaň proti domácímu násilí, jejímž cílem bylo zvýšit informovanost o domácím násilí a nepřijatelnosti tohoto jevu, zvýšit informovanost veřejnosti a dosáhnout změn v legislativě.

Díky této kampani se podařilo dostat problematiku domácího násilí do povědomí lidí. A svou tíživou situaci si začalo uvědomovat i stále více týraných žen, které se rozhodly začít ji konečně řešit.

 

„Chtěli jsme touto kampaní ženám, které jsou oběťmi domácího násilí, posílit sebevědomí a víru v možné řešení, sílu vystoupit z násilného vztahu, zveřejnit svůj příběh, případně podat trestní oznámení. Při osobních rozhovorech nám pak ženy sdělují, jak jim pomohlo zjištění, že podobné věci neprožívají jen ony,“ uvádí Zdena Bednářová, ředitelka Psychosociálního centra Acorus.

 

Díky kampani roste i stále větší uvědomění veřejnosti - stále více lidí se stává k této problematice vnímavější.

 

V roce 2004 se kampaň více zaměřila na děti, které jsou svědky domácího násilí, a upozornila na skutečnost, že dopad domácího násilí na děti je velmi závažný. Děti prožívají intenzivní pocity strachu a často se cítí být za násilí odpovědné.

 

Dobrou zprávou je, že díky kampani bylo na podzim roku 2003 přijato rozšíření § 215 o § 215a, Týrání osoby žijící ve společném obydlí. Tento paragraf umožňuje lepší stíhání pachatelů násilí.

 

Cílem kampaně bylo upozornit, zburcovat – nejen veřejnost, ale i naši legislativu, která má i přes první krůčky v této oblasti stále velké rezervy. Hlavně co se týká dětí, které jsou svědky domácího násilí.

 

Ačkoliv již řada opatření byla díky práci neziskových organizací i tlaku mezinárodních institucí realizována, oběti domácího násilí stále narážejí na nepochopení, neznalost a především nevyhovující systém podpory obětí. Odborná pomoc je stále nesena pouze neziskovými organizacemi, které fungují jen v několika městech ČR. Nízký je i počet specializovaných azylových domů. Zcela chybí i odborná terapie pro pachatele násilí.

 

Proto se neziskové organizace seskupily a založily Koalici KOORDONA, aby měly větší možnosti s tímto problémem bojovat.

Jejími členskými organizacemi se dosud stalo 12 neziskových organizací z různých regionů.

 

Jak je vidět, problém domácího násilí je stále živý a stále burcuje. I Žena-in se této problematice průběžně věnuje. V měsíci dubnu jsme podpořili Kampaň proti domácímu násilí zařazením Tématu týdne.

Pokud vás toto téma zaujalo a chcete se dozvědět více o legislativě, přečíst si příběhy žen, které byly nebo jsou vystaveny domácímu násilí, navštívit azylový dům a mnoho dalšího, klikněte ZDE.  

 

 

Reklama