To, že zachování rodiny jenom kvůli dětem, není vždy správné, vysvětluje PhDr. Pavla Vyhlídalová.

 

Děti, které vyrůstají v rodinách s domácím násilím, jsou vlastně jeho vedlejšími obětmi. Při násilí mezi dospělými totiž nemohou odejít do bezpečí nebo se zdržovat úplně mimo. Většinou jsou zahrnovány do agrese směrované na matku. Výjimkou mohou být děti, které má partnerka agresora z předchozího vztahu a při které je na ni vedený útok. Děti se však stávají obětí, zejména jde-li na straně agresora o spojení domácího násilí s alkoholem.

 

Matky se snaží děti uchránit, aby nebyly přímými svědky hádek a napadání, ale nemohou dostatečně zakrýt následky napadání, modřiny, zranění, hluk, nadávky, projevy celkově špatného vztahu  agresora k matce. Zdá se, že malé děti touto situací trpí nejvíc… „Když začne manžel křičet, tak naše tříletá dcera úplně ztuhne a nevydá ze sebe ani hlásek…“

 

Matky často nevyhledávají pomoc pro sebe, ale navštěvují psychology, protože se u  dětí projevují různé potíže – pomočování, neprospěch, poruchy spánku a chování. Větší děti se snaží s agresorem nějak vyjít a vyhnout se tak jeho násilí. Zároveň nechápou chování matky a mají jí často za zlé, že to u nich tak vypadá, že s tím nic nedělá. Děti si poměrně rychle osvojují podobný přístup k matce jako má agresor. „Všechno jsem se snažila vydržet kvůli synovi, aby měl mámu a tátu, ale teď mám proti osobě dva…“

 

Hodně záleží na chování otce-násilníka. Jestliže se k dětem chová dobře a má o ně zájem, pak ho větší děti, a zejména synové, nechtějí opustit, nechtějí, aby se matka rozvedla a odvedla je s sebou. Pokud je však otec hrubý jak na matku, tak i na děti, postaví je tím proti sobě a často se zejména starší děti snaží matku ochraňovat. Podobné situace jsou velmi nebezpečné, poněvadž při vystupňování agresivity může i ochránce utrpět zranění a za určitých okolností může být i trestně stíhaný (vybočení z mezí nutné obrany).

 

Děti se snaží co nejdříve dostat z rodiny, utíkají, netrpělivě čekají na dosažení plnoletosti, aby je nikdo nemohl nutit k soužití s rodiči. Dívky uzavírají předčasné sňatky, a tím se dostávají samy do problémů. Mimo jiné i proto, že ve svém vlastním životě neznají jiné než násilné varianty řešení problémů a domácí násilí považují za určitý standard ve vztazích... To ovšem naznamená, že dospívající a dospělé děti nutně musí jít ve šlépějích svých rodičů, že ze synů se stanou agresoři a ze dcer oběti násilí. Synové ponižovaných a bitých žen si obvykle vytváří nadřazený vztah k ženám „…Já bych se při bouřce neschoval pod strom, jak to dělají ty pitomý ženský…“ (z vyprávění sedmiletého chlapce).

 

Vliv domácího násilí na děti by měli umět rozpoznat nejen dětští psychologové a psychiatři, ale i pedagogové a sociální pracovníci, především na základě dobrých znalostí o výchovném prostředí, o chování dětí v nejrůznějších, i zátěžových situacích, v kolektivu apod.

 

 

Reklama