Pro mě je tato vlna přirozenou součástí života již mnoho let, jen jsem to nikdy neměla takto pojmenované. Z hlediska obecného označení je boho styl vyjádřením nespoutanosti, hravosti, mixem všech možných přírodních a duchovních vyjádření a charakterizuje jej i to, že vlastně nemá žádná pravidla.

Kombinuje staré s novým. Navozuje atmosféru bezstarostnosti a sám název napovídá, že domov zařízený v boho duchu bude živnou půdou pro všechny volnomyšlenkáře a bohémy, kteří nepotřebují čisté linie, ale spíše pohodové barevné klima. :-) Místo, kde duše může létat, řekl mi jeden můj esoterický kamarád.

Pokud máte chuť na takový osobní přístav a toužíte si něco podobného vytvořit, jednejte intuitivně... Vaše duše vás povede, bude nejlépe vědět, co potřebujete k uvolnění.

Za mě v takovém domově nemohou chybět keltské symboly. Ornamenty a symboly pradávných keltských uzlů.

Psychologie chaosu na svých stránkách k této symbolice říká: magii keltských uzlů chápeme především jako používání klíčů na duchovní cestě. Podíváme-li se pozorně na různé keltské ornamenty, najdeme v každém z nich výtvarně provázané a propletené symboly, v nich jsou zašifrovány mystické myšlenky a ideje.

Keltské uzly jsou pradávné symboly osudu, záhad a tajemství přírody, jsou výrazem sebeurčení. Symbolizují provázanost (s duší a podvědomím), spojení i napojení na ochranné síly. Mohou také představovat komplikace a překážky - spletité, propletené, zamotané nebo rozpletené cesty osudu. Jde také o propojení a provázanost s ochrannou mocí vesmírné moudrosti...

Takové keltské uzly, které často můžeme sehnat v podobě amuletu, talismanu či umně vytvořené dekorace třeba vytesané do kamene či vyřezané do dřeva. I když v knihách o magických amuletech můžeme nalézt zmínky o uzlech jako rituálních symbolech i z jiných civilizací, např staří Egypťané používali  amulet Isidin uzel vyrobený ze zlata nebo červených drahých kamenů jako symbol dobrých mravů. Isidin uzel dávali také ve starém Egyptě na krk zemřelým.

Dochované prameny uvádí i symbol uzlu z kraklitu - pro podporu hojení ran.

A pověsti vypráví o staré magii uzlů, kterou znali námořníci, jedna taková pověst vypráví o třech uzlech na lodním laně, když se rozvázal ten první, začal foukat mírný vítr, když druhý, začal silný vítr, a při tom třetím byla bouřka.

Jako zajímavost kniha amuletů praví, že v Indii se používala bambusová tyč s pěti uzly na zastavení silné menstruace.
Uzly nebo uzlíky jsou součástí i magie našeho kousku zeměplochy, vzpomínám si, že v knize o magii letního slunovratu jsem na toto čarování narazila i v kouzlech pro přivolání lásky či zpečetění svazku.

Vrátíme-li se k těm keltským kouzelným uzlům, které jsou opravdu nádherně zpracované, jejich základem je vyzařovat věčnost a svázanost s přírodou, symbolem spojení všehomíra a zároveň jednoty. Dávní Keltové si takové uzly malovali i na překlady vstupních dveří, snažili se tak svým způsobem zapečetit vchod a ochránit svůj domov a své blízké proti vstupu špatných lidí či duchů. Složitě propleté ornamenty mohly podle psychologie chaosu zlé duchy či úmysly svázat a uvěznit v bludišti těchto promyšlených vzorů.

Reklama