Při rekonstrukci bytového jádra můžete uvažovat i o změně dlažby v předsíni a kuchyni.
Jak se práce v bytě prodlouží?
„Pokud klient požaduje dlažby v předsíni a kuchyni, je nutné počítat s delší dobou realizace o cca 4 dny. Veškeré dlažby, které se provádějí, musí splňovat normy na kročejový útlum. Proto se pod dlažbu musí dát kročejová izolace.“

Opravdu to musí být?
„Ano, její nutnost je dána konstrukcí podlah, což by mělo vyplynout z dokumentace k domu. Řada lidí toto neví a bohužel ani některé firmy toto neakceptují a provádějí rekonstrukce bez kročejových izolací. Někdy se stává, že sami klienti chtějí v rámci úspor realizaci bez těchto izolací. Přiznám se, že takovéto zákazníky odmítám. Obě strany se totiž vystavují postihu a nevyplatí se to,“ vysvětluje ing. Nedvěd.

V této souvislosti mne napadá, že tím klient dává najevo netoleranci k spolubydlícím. Sousedi pod takovýmto klientem slyší klapání podpatků, pračku, … Chtěli byste vy sami slyšet klapání podpatků sousedů nad vámi?

Pojďme dále. Jak je to s vlastní kolaudací?
Kolaudace se provádí na žádost stavebníka. Jedná se o návštěvu kolaudační komise stavebního úřadu, a pokud byla stavba provedena dle stavební dokumentace, jedná se o administrativní úkon,“ poodhaluje kapitolu kolaudace ing. Nedvěd.

Co když vzniknou neshody?
„V průběhu realizace může dojít k neshodám mezi klientem a realizační firmou. Proto doporučuji trvat na vedení stavebního deníku, je to Váš jediný zákonný doklad, ve kterém můžete psát své postřehy, námitky či případné nesouhlasné stanovisko s postupem realizační firmy. Ke všem zápisům, tedy jak od investora, tak od realizační firmy, se musí vždy protistrana vyjádřit, jinak se má za to, že s vyjádřením souhlasí. Pokud by došlo k řešení sporů před soudem, máte v ruce podklady. Stavební deník by měl být na stavbě od jejího zahájení až po její dokončení. Lze se také domluvit, že stavební deník bude na stavbě vždy, když bude kontrolní den. Kopii stavebního deníku požaduje kolaudační komise, takže stejně by realizační firmy musely nějaký vyhotovit.“

Na závěr snad jen hodně trpělivosti, všichni jsme jen lidé.

A já děkuji ing. Bohumilu Nedvědovi za vysvětlení ohledně rekonstrukcí bytových jader.