Léto se blíží a s ním i čas letních brigád, na které se chystá většina studentů středních i vysokých škol. Od roku 2012 však došlo k mnohým změnám v oblasti dohod o práci mimo pracovní poměr. Víte, na co máte nově nárok a na co si musíte dát naopak pozor?

 Dohoda o provedení práce
Zásadních změn doznala podoba dohody o provedení práce, která je hojně využívaná většinou zaměstnavatelů právě díky její neformálnosti. Ta například neupravuje způsoby ukončení dohody, ale ponechává to na vzájemné dohodě obou stran.

Odvod sociálního a zdravotního pojištění
Práce na základě dohody o provedení práce nepodléhala do konce loňského roku odvodům sociálního a zdravotního pojištění. To se však od roku 2012 změnilo. Při výdělku nad 10 000 Kč v daném měsíci je zaměstnavatel povinen za zaměstnance odvést sociální a zdravotní pojištění. „V případě, že vydělá zaměstnanec v konkrétním měsíci na základě DPP méně než 10 000 Kč nebo nemá žádný trvalý příjem anebo stát za něj neplatí pojištění, je povinný se do osmi dnů přihlásit zdravotní pojišťovně a sám platit pojistné,“ doplňuje Petra Hrabánková, právnička z útvaru Řízení lidských zdrojů v ČSOB.

Maximální odpracovaná doba
Výhodou pro obě strany je zvýšení rozsahu odpracované doby ze 150 hodin na 300 hodin za kalendářní rok. Zaměstnanec může mít u jedné firmy uzavřeno více dohod, celkový rozsah práce však nesmí překročit zmiňovaných 300 hodin v součtu ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele za rok. „Dohodu o provedení práce však můžete uzavřít u více zaměstnavatelů. V tomto případě se hodiny nesčítají, u každé firmy můžete odpracovat max. 300 hodin za kalendářní rok,“  říká Petra Hrabánková  z ČSOB.

Náležitosti dohody
Dohoda o provedení práce musí být písemná, musí obsahovat výši sjednané odměny a nově také dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Podstatnou náležitostí smlouvy je také vymezení činnosti zaměstnance.

Dohoda o pracovní činnosti
Náležitosti dohody o pracovní činnosti se od roku 2012 nemění. Dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána písemně a to na práci vykonávanou v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Dohoda musí obsahovat sjednaný rozsah pracovní doby, obsah pracovní činnosti a dobu, na kterou se uzavírá.

 Výpověď dohody o pracovní činnosti
Dohodu o pracovní činnosti lze zrušit dohodou obou stran (zaměstnavatele a zaměstnance), výpovědí i bez uvedení důvodů, kdy výpovědní doba je 15-ti denní nebo okamžitým zrušením pro důvody, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud je tak ujednáno předem v dohodě o pracovní činnosti.

redakční zdroje

Reklama