Již jsme vás seznámili s projektem www.zitbezlepku.cz, na jehož webových stránkách se můžete podrobněji seznámit s tím, jestli za vaše zdravotní problémy nemůže lepek, resp. vaše nesnášenlivost lepku, co je to konkrétně celiakie a jak s ní žít. Dnes vám přinášíme rozhovor s doc. MUDr. Pavlem Kohoutem, Ph. D., gastroenterologem a primářem Thomayerovy nemocnice v Praze.
5ad7304804d2eobrazek.png

Jak častá je nesnášenlivost na lepek? Kolika lidí se to týká?
Data se týkají celiakie, která má prevalenci 1:100, pokud se týká ostatních forem nesnášenlivosti lepku, alergie se týká menšího množství lidí - cca 0,1-0,3 %, jedná se častěji o alergii na jiné bílkoviny pšenice, než je samotný lepek. Pokud se týká jiných forem nesnášenlivosti lepku, je jejich prevalence nejistá. Dochází k přechodu mezi jednotkami - neurastenický syndrom, syndrom dráždivého tračníku, neceliakální glutenová senzitivita.

Jak se projevuje? Jsou příznaky stejné nebo mohou být různé?
Příznaky intolerance lepku mohu být různé, jak střevní,  tak mimostřevní. Ke střevním patří například průjem, nadýmání, flatulence, bolesti břicha, hlavy, nechutenství, nucení na zvracení či zvracení, k mimostřevním mohou patřit, únava, bolesti hlavy, kloubů, svalů, teplota. osteoporóza.

Co by mělo být varovným signálem?
Varovným signálem by měla být svalová slabost, krev ve stolici, razantní zhubnutí, u dětí porucha růstu.
 
Jak probíhá vyšetření – lze tyto problémy snadno odhalit speciálním vyšetřením?
Pokud se týká celiakie , tak ano, je možné poslat vyšetření na transglutamináz, u pacientů s ostatními intolerancemi lepku není možné najít vyšetření, která by toto onemocnění potrvdílo nebo vyloučilo.
 
Jaký je rozdíl mezi celiakií a nesnášenlivostí na lepek?
Celiakie je auitomunitní onemocnění, při kterém dochází k tvorbě protilátek, které následně poškozují buňky tenkého střeva, což má své typické důsledky ve smyslu malabsorpce, s poruchou vstřebávání tuků a vitaminů v tucích rozpustných, s možnou osteoporózou. Ostatní formy intolerance lepku nevedou k tvorbě protilátek a poškození tenkého střeva.
 
Může se celiakie či nesnášenlivost na lepek projevit kdykoliv, nebo ji máme vrozenou?
Vrozené jsou dispozice k celiakii, v  průběhu života však dojde po stresovém podnětu k poškození střevní bariéry a průniku molekul lepku do lamina propria a k rozvoji autoimunitní reakce, která se udržuje, dokud pacient konzumuje lepek.

Co ji může náhle způsobit? 
Jakýkoliv stresový podnět, operace, těhotenství, těžká infekce apod.
5ad730f9156a0obrazek.png
 
Jak ji poznáme?
Projeví se v typickém případě (10 %) bolestmi břicha, flatulencí, nadýmáním,  hubnutím, únavou, bolestmi kloubů, dalšími příznaky.
 
K jakému lékaři se máme objednat, kdo tyto problémy řeší?
Pokud prokážeme celiakii, je nutné dispenzarizovat u gastroenterologa.
 
Dá se celiakie, pokud jí někdo trpí, nějak léčit nebo zmírnit? Nebo je nutné stravovací opatření dodržovat již stále?
Jedinou léčbou celiakie je trvale dodržovaná bezlepková dieta.
 
S čím se celiakie nejčastěji zaměňuje?
Vzhledem k tomu, že celiakie má mnoho různých příznaků, může se zaměňovat za jakékoliv onemocnění jak trávicího traktu (vředy, gastroenteritida, jaterní onemocnění), vzhledem k únavě a chudokrevnosti se může zaměnit s mnoha onemocněními.
 
Kam může vést řešení tohoto problému?
Neléčená celiakie může vést ke vzniku komplikací - jako je chudokrevnost, osteoporóza, těžká podvýživa, porucha otěhotnění, potraty, předčasný porod, cukrovka I. typu, v horším případě i větší riziko vzniku zhoubných nádorů.

Kde hledat informace, jakou máte zkušenost? Na internetu je mnoho zavádějících informací.
Informace je vhodné hledat na oficiálních stránkách Společnosti pro bezlepkovou dietu, Společnosti pro celiakii, vyvarovat se stránek neoficiálních - různých výživových poradců apod.
 
Jak byste srovnal život pro ty, co trpí celiakií či nesnášenlivostí na lepek, dříve a dnes?
V dnešní době je situace výrazně lepší, spektrum bezlepkových výrobků je větší, jsou ve větším počtu prodejen, kde je možné bezlepkové výrobky koupit.
5ad730d59e326obrazek.png

Na webových stránkách www.zitbezlepku.cz si můžete udělat jednoduchý test nebo si objednat konzultaci u nutričních terapeutů zdrama díky projektu Květen, měsíc bez lepku.

Čtěte také naše další články:

Reklama