O rakovině prsu se v posledních letech hodně mluví, také prevence a léčebné metody jsou u nás v republice na vysoké úrovni. Přesto stále ještě polovina českých žen nechodí na preventivní prohlídky, které mohou rakovinu prsu odhalit včas. Prevenci by přitom neměly podceňovat ani mladé ženy!

Každý rok onemocní rakovinou prsu téměř osm tisíc českých žen. „To není málo, navíc jejich počet neustále stoupá,“ říká doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty UK.

rakovina prsu

Paní primářko, řekněte nám laikům hodně obecně, co je rakovina prsu za onemocnění?
Rakovina prsu neboli karcinom prsu je zhoubné onemocnění, které postihuje prsní žlázu. Nemusí však být lokalizováno jen v prsní žláze, ale může dál postihnout lymfatické uzliny, které jsou umístěné v podpaží, a dále se může šířit i cestou krevní do jiných orgánů, např. plic, kostí, jater a dalších.

Přečtěte si také:

Koho postihuje nejvíc?
Určitě jsou to ženy nad 50 let, v tomto věku jejich počet začíná velmi prudce stoupat. Ale rakovinu prsu nelze podcenit ani u mladších žen, někdy velmi mladých. Pokud má žena v prsu jakýkoliv nález, je nutné ho velmi pečlivě hlídat a hlavně pečlivě vyšetřit a řešit.

Týká se rakovina prsu i mužů?
Ano, také muži mohou onemocnět zhoubným nádorem prsu, ale jejich počet je nesrovnatelně menší, ovšem ani u nich to nelze podceňovat. V této souvislosti je potřeba říci, že nádorové onemocnění prsu může být i dědičné. Je-li v rodině zjištěno, že je žena nositelkou genu, který způsobuje rakovinu prsu, je potřeba ženu i celou její rodinu sledovat daleko intenzivněji a dříve, včetně sledování dalších orgánů. A do této sorty patří právě muži, kteří mohou být nositeli tohoto dědičného onemocnění, u nich se to pak projeví nádorem prsu, prostaty nebo tlustého střeva.

Preventivní vyšetření

K včasnému odhalení nádoru prsu slouží preventivní a screeningová vyšetření. Jak to v naší republice funguje?
U nás i jinde v civilizovaném světě probíhá preventivní vyšetření zdravé ženské populace, tzv. screening, kdy žena nad 45 let věku může podstoupit preventivní mamografii, což je rentgenové vyšetření prsu, samozřejmě spolu s klinickým vyšetřením lékařem, a pokud je potřeba, tak i vyšetření ultrazvukem (sonografií). Pokud má ale žena podezření, že něco není v pořádku (protože každá žena by měla provádět samovyšetření prsu), tak může samozřejmě navštívit lékaře dříve a na tuto skutečnost ho upozornit. Každý gynekolog by měl při běžné gynekologické prohlídce ženě vyšetřit i prsa a eventuelně doporučit i další vyšetření zobrazovací metodou. Pokud je ženě méně než 45 let, tak nejdříve ultrazvukem a potom případně mamografií, je-li jí nad 45 let, tak nejdřív mamografií a potom ultrazvukem.

Na preventivní prohlídky, které jsou důležité, aby se předešlo onemocnění, chodí ale jen 50 procent žen. Proč myslíte, že to tak je? Podceňujeme to?
Ano, myslím, že je stále ještě dost žen, které význam tohoto onemocnění podceňují, a neměly by, měly by mít zodpovědnost vůči svému zdraví. Přitom center, kde se provádí mamografická screeeningová vyšetření, je po celé republice dostatek a jsou vysoce kvalifikovaná, takže určitě není problém je vyhledat.

Čím dříve, tím lépe

Tady určitě platí, že čím dříve se tato nemoc začne řešit, tím lepší je pak prognóza na uzdravení?
To určitě, když přijde žena včas, léčba je pak mnohem jednodušší, může to být pouze léčba chirurgická nebo kombinace chirurgické léčby a léčby ozařováním, eventuelně se přidá hormonální léčba. U časných stadií většinou není potřeba dávat tolik obávanou chemoterapii. Naopak čím déle s problémem žena přijde, tím hůře, déle a složitěji se léčí. Neříkám, že nemoc nejde vyléčit, ale je to problematičtější hlavně pro ni, protože musí podstoupit daleko náročnější léčbu.

Je nutné zdůraznit, že léčebné možnosti karcinomu prsu se za poslední léta výrazně zlepšily. Léčebné výsledky a to, že klesá úmrtnost, je způsobeno také díky tomu, že ženy chodí včas, ale to by samo o sobě nestačilo. Je to i tím, že léčebné možnosti se posunuly, máme jich více a dokonalejších, pacientkám umíme více pomoci.

Kdy ještě je a kdy už není možné rakovinu prsu vyléčit? Nebo je to individuální?
Samozřejmě záleží na počátečním stadiu, na histologickém typu a také na každé pacientce a její kondici. Starší ženy mají celou řadu nemocí, které léčbu dělají problematičtější.

Jsou ženy, které měly rakovinu prsu, víc sledovány?
Samozřejmě. Každou ženu, která prodělala karcinom, sledujeme až do smrti, je potřeba, aby byla pořád pod kontrolou a abychom případné další problémy zachytili včas. Jednak proto, že choroba se může vrátit, a my nevíme, jestli u ženy není určitá dispozice pro nádorová onemocnění vůbec, žena může třeba onemocnět jiným nádorem. A pak také proto, že pokud je léčba razantnější, agresivní, mohou nastat důsledky, které musíme kontrolovat.

Důležité odkazy:

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Čtěte také:

Reklama