Staroislandská Edda vypravuje, že první lidi stvořili bohové z jasanů, které našli na pobřeží. Ve Švýcarsku porodní bába bere děti z dutiny stromů a mrtví se vracejí zpátky do lesů. Do stromů se schovávají pronásledovaní lidé nebo se do nich převtělují - někdy za trest, jindy za odměnu.
Víra ve vzájemný vztah lidí a stromů se vyskytuje v mytologii všech národů, na jejichž území nějaké stromy rostou. Při zaříkání a věštění byly určité stromy oslovovány „paní“ a „pane“. Paní Lísko, pane Šeříku… Dřevorubci před pokácením poprosili strom za odpuštění a svévolné poškození stromu bylo považováno za jedno z největších provinění.

Něco z těch dávných časů v nás doutná dodnes. Málokdo odolá, aby se na výletě neposadil pod lípu, nesáhl si na sluncem prohřátou kůru nebo si aspoň nějaký pěkný exemplář nevyfotil. Zabodnout do živého stromu nůž nebo zatlouct hřebík? To udělá jenom ten největší barbar. 
Vytvářet zdravé a pěkné životní prostředí prostřednictvím stromů, to je cíl a snaha programu Strom života Nadace Partnerství. Nadace organizuje společné sázení stromů, výstavy, stará se o údržbu významných alejí a o popularizaci myšlenek šetrného chování vůči krajině. Jednou z jejích nejsympatičtějších aktivit  je každoroční pořádání ankety Strom roku.


Myšlenka pořádat anketu o „stromového sympaťáka“ vznikla v Brně v roce 2000. Pořádání ankety navazovalo jednak na prvorepublikové aktivity okrašlovacích spolků, jednak na aktuální činnost regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně. V prvním ročníku v roce 2000 zvítězil nejstarší strom města Brna,
Bystrcká lípa, oblíbenec štamgastů tamní hospůdky a lokálních patriotů. Anketa vzbudila velký zájem veřejnosti a začala se šířit i za hranice města. Zatím posledním, loňským Stromem roku se stala lípa na hradu Sádek u Třebíče, která získala téměř 12 tisíc hlasů. Do hlasování se zapojilo přes 50 tisíc lidí a na výsadbu a údržbu stromů se vybralo 200 tisíc korun.

Jak anketa funguje? „Kandidáty“ na letošní Strom roku je možné posílat do 31. května na adresu strom.zivota@nap.cz. Strom může navrhnout kdokoliv a může jít o jakýkoliv druh stromu nebo stromořadí. Výhodu mají pochopitelně stromy rostoucí na veřejných prostranstvích - mají větší šanci získat širokou podporu oproti těm, které stojí na soukromých a běžně nepřístupných místech.
Můžete navrhnout strom, který je
významný pro obec nebo jednotlivce, je dominantou kraje nebo symbolem místa, ale také takový, který má který má svůj osobitý příběh, který si zaslouží ochranu nebo mu hrozí zbytečné pokácení.

Co by měl návrh obsahovat?
- fotografii nebo věrný obrázek stromu
- příběh, který se k němu váže
- jeho druh a stáří (alespoň přibližně)
- výšku stromu a obvod v prsní výšce (130 cm nad zemí)
- lokalitu, kde strom roste
A samozřejmě jméno a příjmení vás - navrhovatele, vaši adresu, telefon a e-mail.

Z doručených návrhů vybere porota dvanáct „finalistů“, jejichž další postup už určují lidé sami – hlasy jednotlivým stromům mohou posílat pomocí dárcovských sms. Výtěžek z hlasování je použit na výsadbu nových stromů po celé ČR. Odměnou pro vítězný strom – kromě titulu a slávy – je i odborné dendrologické ošetření. 
Reklama