Sexy woman

Po předložení několika tragických případů, při nichž ženy prokázaly vyšší duševní schopnosti než muži, anebo jim byly historicky přiznány, přehodnotilo Šovinistické hnutí na svém výročním zasedání 28. prosince 2009 svůj postoj k požadavkům na ženský intelekt.

Jeden případ za všechny

Nebudeme teď psát o nikom menším než o Marii Curie-Skłodowské. Je to sice trochu historizující téma, přesto na něm můžeme krásně demonstrovat fakt, jak muži strádají, pokud žijí vedle intelektem obdařené ženy. Když se řekne radium, málo kdo si vzpomene na Pierra Curie, několik lidí si vybaví manžele Curieovi, nadpoloviční většina populace za objevitele považuje Marii Curie-Skłodowskou. Její ženství tedy velice silně zastínilo fakt, že prvek je objevem nejen jejím, ale jejich společného úsilí. Kdyby Pierre tušil dopad pořízení si intelektem nadané ženy na moderní historii, jistě by své rozhodnutí zvážil, leč nebohý doktorand svého času nejspíš toužil i po rozumovém vzrušení, nikoli pouze po uspokojení fyzických potřeb. Dnes, v době poučené, by jistě volil ženu s omezenou mozkovou kapacitou a rozumové vzrušení hledal u přátel.

Šovinistické hnutí proto přijalo následující usnesení

  1. Požadujeme rozvoj efektivních a všestranně uznávaných mezinárodních standardů pro ochranu mužského intelektu, a to zejména omezením kapacity mozkových implantátů u žen;
  2. Hnutí vyzývá své členy, aby se prostřednictvím místně příslušných organizací aktivněji zúčastnili procesu blokace kapacity ženských mozkových implantátů;
  3. Vzhledem k vlastním zkušenostem s problematickou duševně nadanou ženou mnohých členů vyzývá je Šovinistické hnutí, aby zvážili, jak nejlépe sdílet znalosti a zkušenosti za účelem jejich poskytnutí výrobcům žen;
  4. Hnutí vyzývá své členy, aby uvažovali o možném mechanizmu, jak nejlépe kooperovat s drobnými výrobci a dodavateli žen, kteří často nereflektují oprávněné požadavky Šovinistického hnutí;
  5. Šovinistické hnutí vyzývá své členy, aby aktivněji podporovali účast dalších zainteresovaných skupin (z akademických kruhů, nevládních organizací a výzkumných středisek) na vytváření standardů a stanovení maximálních limitů mozkové kapacity žen a zasadili se o jejich srozumitelné tabulkové stanovení pro národní standardizační instituce nejen v České republice.

Kam dál? Šovinistický koutek

Kam dál? Feministický koutek

Reklama