am.jpg

Eliška Kul‘hová, která v Amazonu pracuje osmým rokem, se v rámci své pozice stará o to, aby pomohla zaměstnancům vyřídit potřebné administrativní záležitosti a zodpověděla jejich případné dotazy. Mezi nimi je i řada neslyšících a nedoslýchavých pracovníků, kteří k plnohodnotné komunikaci s ostatními potřebují využívat především znakovou řeč. Eliška se tedy rozhodla, že by se chtěla těmto zaměstnancům přiblížit a přihlásila se na kurzy znakového jazyka.

Poprvé začala o studiu znakového jazyka přemýšlet přibližně před rokem. „Přišlo mi líto, že nedokážu zaměstnancům se speciálními sluchovými potřebami kvůli jazykové bariéře plnohodnotně pomoci,“ říká jednatřicetiletá HR pracovnice. „Máme sice k dispozici tlumočníka, ať už online nebo jednou týdně i osobně v distribučním centru, ale cítila jsem potřebu umět sama se spolupracovníky vyřídit alespoň ty hlavní věci. Umět jim poradit,“ doplňuje.

Dobrý pocit i ulehčení pracovní komunikace

am1.jpg

Neslyšícím kolegům tímto vstřícným krokem výrazně usnadnila každodenní komunikace. „Díky tomu jsem schopná si s neslyšícími a nedoslýchavými kolegy popovídat a domluvit se s nimi na základních pracovních věcech. Řešili jsme společně třeba navýšení mezd, svozovou dopravu nebo pracovní neschopnost,“ vysvětluje Eliška a dodává: „Nejsem v tom určitě bezchybná, ale důležité je, že si rozumíme.“ Ve studiu znakového jazyka přitom našla zalíbení a ráda by se mu věnovala i v následujících měsících.

Kurzy navštěvuje v rámci organizace Tichý svět, která si klade za cíl přispívat k začlenění neslyšících a nedoslýchavých osob do běžné pracovní společnosti. Po absolvování kurzu pro začátečníky se v současné chvíli věnuje studiu jazyka v kurzu pro pokročilé. „Každý kurz je ukončený zkouškou, která probíhá celá ve znakovém jazyce. Lekce znakování kvůli aktuální situaci probíhají online,“ říká Eliška.

Někteří kolegové se k iniciativě připojili

Eliščinu mimořádnou aktivitu vůči neslyšícím pracovníkům ocenili nejen oni samotní, ale také kolegové z personálního oddělení Amazonu. Ti pro ostatní zájemce z řad zaměstnanců na jejich oddělení připravili dobrovolné kurzy znakového jazyka. Jeden z nich již probíhá a díky pozitivnímu ohlasu jsou v plánu další kurzy i jejich rozšíření na jiná oddělení v rámci distribučního centra v Dobrovízi.

am2.jpg

Za svůj laskavý přístup k druhým a ochotu pomáhat lidem ve svém okolí si Eliška vysloužila vítězství v letošním ročníku soutěže Amazon Star. „Její aktivitu jsem nemohla nechat bez povšimnutí, od začátku jsem věřila, že si ocenění zaslouží,“ říká Eliščina kolegyně Denisa, která ji do soutěže nominovala. „Iniciativa Elišky směrem k neslyšícím kolegům vedla k dalším pozitivním změnám v našem pracovním kolektivu. Někteří z kolegů se začali znakový jazyk také učit,“ doplňuje. Eliška si kromě titulu „Hvězdy Amazonu“ odnesla také cenu v hodnotě 40 tisíc korun. Radost jí udělaly nové domácí spotřebiče a individuální kurz znakového jazyka.