Dnes máme pěkné ženské téma. Týká se významné české spisovatelky, ve své době velmi emancipované ženy Boženy Němcové. Zítra uplyne už 150 let od jejího úmrtí. A protože jsme ženský magazín, neměly bychom tak významné výročí opomenout.

Tématický článek dnes nahradil rozhovor s velkou obdivovatelkou Boženy Němcové, naší významnou dokumentaristkou Olgou Sommerovou. K rozhovoru mi přiložila i poctu Boženě Němcové k jejímu zítřejšímu výročí.
Společně s rozhovorem by byl text už moc dlouhý, a tak jsem si ho dovolila přiložit do ranního pozdravu. Byla by škoda ho nezveřejnit.

Přeji příjemné počtení.

NAŠE SOUČASNICE BOŽENA NĚMCOVÁ

- prokletá básnířka, autorka geniální Babičky a fascinující korespondence, oslnivý ženský zjev vábící muže, politická disidentka, první česká moderní žena, přední evropská emancipantka.

Poprvé jsem se s Boženou setkala v dětství. Dostala jsem k Vánocům dva levné svazky pohádek bez ilustrací, každý po devíti korunách. Sedla jsem si nad ně a četla od začátku do konce. Pak jsem objevila Karlu a Divou Báru. Ty dvě holky mě fascinovaly svou odvahou postavit se prudérní a diskriminující morálce 19. století; že byly obrazem Boženiny i mé touhy a vzdoru, jsem pochopila mnohem později - když jsem se začala emancipovat jako člověk i jako žena. Učila jsem se od ní statečnosti, s jejím požehnáním jsem se rozhodovala, zda vytrvat, či ustoupit. Stala se mi blízkým člověkem, který nás povzbuzuje před vzestupem, a zachraňuje po pádu. Když jsem propadala malomyslnosti, zazářil přede mnou její obraz, tak jako na noční obloze vytrvale svítí hvězda jménem Božena Němcová, objevená na kleťské hvězdárně.

Božena Němcová je přítelkyní všech českých žen, které nerezignovaly na touhu po osobní i společenské svobodě. Je pro nás výzvou a zárukou, že lze zvednout hlavu navzdory zakořeněným předsudkům. Inspiruje nás k odvaze myslet a konat jinak, než se od nás žen od věků očekávalo.
Pro mě osobně ztělesňuje také cosi, co v české společnosti zoufale chybí, a sice solidaritu žen jako obranu proti patriarchálnímu ideologickému dogmatu, proti rivalitě žen podbízejících se mužům. Je to solidarita kolegyň, přítelkyň, solidarita matek umožňujícím svým dcerám neopakovat tisíce let staré vzorce chování, nacházet svou identitu a sebeúctu, nepovažovat sama sebe za „druhé pohlaví“.

Fascinuje nejenom nás ženy, ale i desítky vědoucích skvělých mužů. Pro Bohumila Hrabala byla největší světovou literátkou, prokletou básnířkou, jež hleděla vzhůru, když byla na dně.

Pro Jiřího Koláře byla jednou z hvězd, která mu z nekonečné dálky svítila na blátivou cestu plnou výmolů, po níž vlekl svou káru života.

Svou literární genialitou, vzdorným bolestným životem a svobodomyslností vynikala nad dobové horizonty a nepřestala být ani v 21. století největší a dosud nepřekonanou ženou, kterou tato země zrodila.

Čím více se vzdalujeme jejímu století, tím více cítíme, že Božena je v našem duchovním prostoru neustále přítomná.

Olga Sommerová

olga

Olga Sommerová u hrobu Boženy Němcové na pražském Vyšehradě

bozenka

Téma dnešního dne 20 ledna: Božena Němcová

 • Máte rády tuto spisovatelku?
 • Ztotožňujete se s jejími názory?
  (rovnoprávnost žen a mužů, stejný podíl na výchově dětí, svoboda myšlení, možnost volby ad.)
 • Četly jste v dětství její knihy?
 • Líbí se vám kniha Babička?
 • A co její nesmrtelné pohádky?
 • Myslíte, že dnešní děti čtou knihy Boženy Němcové?
 • Zastáváte názor, že Božena Němcová byla průkopnicí feminismu?
 • Myslíte, že by byla tato spisovatelka v dnešní době úspěšnou političkou?
 • Líbí se vám filmy natočené na základě jejích předloh?

Vše o spisovatelce Boženě Němcové a i o vašem vztahu k její literatuře pište na redakční e.mail: redakce@zena-in.cz

Jedna z pisatelek ode mě obdrží takový malinko zvláštní dárek – samozřejmě knižn.í :))
A to knihu autora E. A. Longena: Můj přítel Jaroslav Hašek

hasek

A u druhé si přihřeju polívčičku. Posílám knihu, která mi vyšla před necelým rokem. Je o zpěvačce Zorce Kohoutové a jejím tragickém dětství nebo třeba i vzpomínkách na Jana Wericha, Natašu Gollovou, Karla Valdaufa ad. Nevybouřené mládí Zorky Kohoutové.

zorka

Tak pište - pište a přidejte se společně se mnou do „klubu spisovatelek“ :)

Reklama