…a vším, co může náš život učinit bohatším, co nám může pomoci najít správnou cestu, co nám otevírá dveře poznání i tam, kde to není závislé na pragmatickém světě racionálních zkušeností.

cProtože právě to, co pokládáme za iracionální, je možná právě tím, co nás činí duchovně bohatšími a setkání se zázrakem není tak nemožné, jak si myslíme…

Každý okamžik našeho života, každé narození nové lidské bytosti, každá chvíle, kterou můžeme prožít v lásce k druhému člověku, je malým zázrakem.

Pokud budeme věnovat pozornost vlastnímu vnitřnímu světu a prožitkům, budeme lépe chápat pocity a prožitky druhých.

Pokusme se dnes nad vašimi příběhy přemýšlet pomocí vědomí, že slovo nemožné je zdí, kterou si omezujeme vlastní prostor.

Pojďme dnes zkusit se nejen dívat, ale i vidět.

Nejen slyšet, ale i naslouchat.

Pokud se naučíme sdílet věci s ostatními, dostane náš vnitřní svět mnohem širší rozměr.

Přeji všem krásný den.

Své příspěvky k dnešnímu mystickému tématu věnovanému vašim zkušenostem s věštbami, magií ale i Anděly a mystikou zasílejte na známý e-mail redakce@zena-in.cz.

Reklama