Ať už se žena věnuje magii aktivně, nebo ne, KAŽDÁ TO MÁME V SOBĚ. Pouze některé jsou latentní. Tenhle výrok není z mé hlavy, ale z hlavy velice staré a moudré.

Mnohé z nás se před léty zalekly a své schopnost zasunuly. Ne ovšem vymazaly. Schopnosti totiž nelze zničit, jen nepoužívat.

Po církevním odsouzení slavnosti Beltinu byl tento svátek jara slaven tajně.

Dnes už nemusí.

Poslední dubnová noc bude na mnoha místech i u nás na zahradě například ve znamení čar a kouzel.

A nejen to.

Slavit se bude úcta k životu a poděkování zemi za to, že ho na ní stále udržuje ve všech jeho formách. To je pravý Beltine.

b


Bohužel ne každý dnes ví, co právě v tu chvíli, kdy podpaluje hranici, dělá.

Snad nejhorší by bylo mluvit o tomto prastarém a hezkém rituálu jako o „pálení čarodějnic“, protože tenhle termín je spojen s nesmírným utrpením mnoha nevinných lidí.

- Oheň má ve skutečnosti dodávat sílu Slunci.

- Druhá jeho funkce je očistná.

Světlo a oheň ničí temné síly, nemoci a dobu absence slunečního svitu. Země spala, neplodila.

Teď se probouzí a spolu s tím přichází nový život.

Beltine byl mnohokrát „přelakován“

V Čechách se noc z 30. dubna na 1. květen nazývá též noc filipojakubská, ačkoli svátek svatého Filipa a Jakuba připadá až na 3. květen.

Památka apoštolů Filipa a Jakuba byla kdysi ustavena na 1. května.

To proto, aby jména těchto světců chránila církevní postavení před pohanským obřadem.

Tím původní pohanskou slavnost hezky nahradil křesťanský svátek.

Později se o jakousi modifikaci tohoto svátku pokusila dokonce i moc komunistická!

Ohně se náhle proměnily ve "vatry míru" a oslavu zaměřenou původně na uctění Boha, Bohyně a Slunce nahradila veselice oslavující práci.

Legrace ne?


Snad teď už nám náš svátek nikdo na nic NEPŘELAKUJE.

Cítíte tu vůni? Tak takhle voní jaro, budící se Země a život sám.

Přeji vám krásný den plný radosti.

Dnes mají přání a myšlenky energii činů.

Na redakce@zena-in.cz se až do odpoledne můžete ptát na všechno, co vás zajímá kolem magie, kouzel, bylin a rituálů.

Reklama