pills

Běžná analgetika na tzv. průlomovou bolest nestačí. Lékaři proto už dlouho volali po opioidech s rychlým nástupem účinku a krátkou dobou jeho trvání. Nyní jsou už takové léky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Nikdo neprožije život bez bolesti. Jde o normální reakci organismu na škodlivý podnět, jako je například zánět či úraz. Kromě toho je však také varovným a svým způsobem i prospěšným signálem důležitým k obraně organismu proti všem nepříznivým vlivům. Podle délky trvání se rozlišuje bolest akutní a chronická, tj. taková, která trvá déle než tři měsíce a stává se sama nemocí. Průlomová bolest, o které bude dnes řeč, postihuje především onkologické pacienty a její neléčení ještě zhoršuje kvalitu života.

V léčbě těchto bolestí však konečně nastal zlom. Podle kvalifikovaných odhadů může větší dostupnost hrazených moderních léků ve svém důsledku znamenat, že už letos až 28 000 nemocných bude moci zůstat doma mezi svými nejbližšími místo na nemocničním lůžku. Budou si totiž umět sami od průlomové bolesti pomoci.

„Téměř každá bolest je snesitelná, pokud má člověk naději, že brzy skončí. Chronická bolest, do které patří i nádorová, se však nemocnému zdá nekonečná. Netrpí jí ale jen on sám, ale i jeho rodina, protože mu nedokáže nijak pomoci,“ tvrdí Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka Mamma Help centra, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, a dodává: „Bolest nemocného často izoluje, což se stává příčinou dalšího utrpení a osamění. Postupně se totiž zmocňuje celého života, dostává se do popředí a stává se jeho jediným obsahem. Neléčená či nedostatečně léčená bolest proto významně zhoršuje už tak složitý zdravotní stav, má výrazný negativní vliv na psychiku a kvalitu života vůbec.“

Co je to průlomová bolest?

Průlomová bolest je přechodné zvýšení intenzity silné bolesti u pacienta s jinak dobře léčenou chronickou bolestí. Bolest může náhle vzplanout např. při určitých pohybech, při kašli nebo při polykání. Průměrné množství atak během dne je u pacientů se zhoubným nádorem tři až pět. Nicméně někteří pacienti dokonce uvádějí i deset záchvatů průlomové bolesti denně. Doba trvání průlomové bolesti je v průměru 30 minut. Více než 50 procent onkologických pacientů dokonce udává vzplanutí kratší než čtvrt hodiny.

Nová léčba pomůže ihned

Nemocní trpící nesnesitelnými ataky průlomové bolesti mohou více využívat nové, účinné léčby tzv. transmukózními fentanyly. Od počátku roku jsou totiž moderní léčivé přípravky s touto látkou v České republice částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zejména pro onkologické pacienty to je dobrá zpráva.

„Poté, kdy jsou podány v tabletě, začínají působit během několika málo minut,“ říká prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti ČLS JEP.To je výrazná výhoda proti běžně užívaným analgetikům, jejichž pomalý nástup účinku je pro léčbu průlomové bolesti, která přichází naprosto neočekávaně a rychle, nedostatečný. „Velmi často se stává, že začínají působit teprve v okamžiku, kdy epizoda průlomové bolesti již odeznívá. Například nástup analgetického účinku nejčastěji užívaného morfinu trvá 30 až 40 minut a doba jeho trvání je až 4 hodiny,“ vysvětluje Vorlíček.

Kromě Česka a Slovenska se jinde v EU doplácet nemusí

„Maximální doplatek pacienta na potřebnou dávku transmukózního fentanylu pro jednu ataku nyní činí pouze deset korun,“konstatoval MUDr. Tomáš Kótka, marketingový ředitel farmaceutické společnosti Richter Gedeon. „Přesto chceme se zdravotními pojišťovnami dále jednat o úpravě podmínek. Tyto léky by měly být pacientům dostupné zcela bez doplatku, jako tomu je jinde v Evropě,“ dodal.

V Evropské unii je pacientům hrazena léčba transmukózními fentanyly v celkem 17 zemích. Česká republika je jednou z nich, avšak výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění je  u  nás v porovnání s ostatními státy nejnižší. Pacienti trpící průlomovou bolestí proto musejí na tyto léky doplácet. Doplatek přitom není kromě Slovenska a nyní i České republiky nikde jinde zaveden.

Reklama