Uzavřeli jste smlouvu na úvěrový produkt, poctivě ho spláceli a vše šlo přesně tak, jak má. Najednou se však ve vašem životě přihodila situace, kdy jste se museli zpozdit se splátkami a pak už jste nebyli schopni nalézt cestu zpět k bezproblémovému splácení. Nenapadne vás pak nic jiného, než před problémy strčit hlavu do písku a doufat, že na vás nedojde. Takovou situaci je však nutné vždy okamžitě řešit. Jak? O tom se dozvíte v posledním díle seriálu o finanční gramotnosti.

trable

Dojde-li už k tomu, že sjednáte finanční půjčku, měli byste dbát na správné nastavení jejího splácení. Často se stává, že si dlužníci nekontrolují první splátku a nenechají si potvrdit, že jejich platba došla v pořádku tam, kam má, a že byla řádně připsána. Tím, že budete kontrolovat, zda vaše splátky v pořádku došly do finanční instituce, jež vám půjčku poskytla, se vyhnete problémům v budoucnu. Až třetina nesplacených závazků je totiž způsobena například chybným nastavením služby inkasa v bance dlužníka.

Pokud jste se dostali do nepříznivé finanční situace, ať už vlivem nemoci, ztráty zaměstnání, úmrtí v rodině či z jiného důvodu, neměli byste zapomínat na to, že vám povinnost splácet dlužnou pohledávku nadále zůstává. Sami si proto vytvořte přehled všech plateb, které musíte za měsíc uskutečnit a srovnejte je podle toho, bez čeho v životě nemůžete existovat, a podle rizika zvýšených nákladů v případě jejich nesplacení. Tento jednoduchý seznam vám pomůže mít neustálý přehled o institucích, jimž dlužíte, a o výši částky, kterou musíte splatit.

Může se stát, že vám i přesto dluhy přerostou přes hlavu a vy nebudete mít na zaplacení splátek. V takovém případě obecně platí, že čím dříve začnete situaci řešit, tím rychleji se problému zbavíte. Nejlepším řešením je o vaší tíživé finanční situaci neprodleně informovat věřitepůjčkale a snažit se domluvit na co nejméně bolestivém řešením pro obě strany. Nejčastějším řešením bývá nastolení tzv. splátkového kalendáře, kdy po delší dobu platíte menší částku, avšak v případě zlepšení vaší situace můžete splácenou částku navýšit do původní podoby, dále je možný odklad splátek či konsolidace půjčky. Vždy je však nutné poradit se s oborníky, kteří dobře vědí, co dělají. Rozhodně si nikdy nehrajte na mrtvého brouka, neboť jedině vzájemně bezproblémová komunikace stojí za úspěšným vyřešením vašich problémů. „Například společnost Intrum Justitia je pro tyto případy vybavena kvalitním zázemím poradenské linky s odborně vyškolenými operátory, kteří se pro dlužníky snaží najít co nejefektivnější a nejschůdnější cestu vyřešení jejich tíživé životní situace,“ dodává Marian Ganaj, provozní ředitel společnosti Intrum Justita.

Máte dluhy u Intrum Justitia? Rádi vám poradíme a pomůžeme na telefonním čísle naší poradenské linky +420 461 002 002. Pokud máte dotazy ohledně dluhů, které nejsou v naší správě, můžeme vám poskytnout radu, jak by bylo možné vaši situaci řešit. Více se dozvíte na stránkách http://www.intrum.com/cz/

Reklama