Pro většinu z nastávajících maminek je období těhotenství dobou těšení a tajemného očekávání, zejména když se jedná o první dítě. Je to ale také období strachu a obav, jak to všechno dopadne. Je dítě v pořádku? Je všechno normální? Probíhá těhotenství tak, jak má?
Všechny maminky si přejí, aby jejich miminko bylo zdravé, ale je možné, že z krevních testů nebo z jiných symptomů se bude ošetřujícímu lékaři zdát, že není všechno v pořádku. V takovém případě posílá lékař těhotnou ženu na rozličná další vyšetření. Jaká vyšetření to jsou, jaká jsou při jejich provádění rizika a co jejich výsledky znamenají? To jsou otázky, které si jistě maminky kladou. Alespoň na některé z nich chceme pomoci odpovědět.

Ultrazvuk
Ultrazvuk je dnes již běžnou metodou a vyšetření jeho pomocí absolvuje třikrát v průběhu těhotenství každá žena. Poprvé zhruba v desátém týdnu těhotenství, kdy se ultrazvukem zjistí četnost těhotenství a vyloučí se hrubé vývojové poruchy. Ve dvacátém a třicátém týdnu slouží pak ultrazvuk ke kontrole správného růstu plodu, poslední ultrazvuk pak ještě pomáhá určit lékařům polohu dítěte před porodem. Při jakýchkoli pochybnostech o zdárném průběhu těhotenství doporučí lékař ultrazvukové vyšetření i mimo tato období. Toto vyšetření je zcela bezpečné a nepřináší žádná rizika, je proto možné provádět je během těhotenství libovolně často, aniž by tím byl narušen vývoj či zdraví plodu či matky. Rovněž je zcela bezbolestné.
Amniocentéza
Jedná se o odběr malého množství plodové vody a následný rozbor. Toto vyšetření se využívá zejména k odhalení chromozomálních odchylek plodu a lékař je doporučuje, pokud:
1. Je budoucí matce více než 37 let nebo součet věku rodičů je více než 70 let. 2. Jeden nebo druhý rodič vykazuje nějakou chromozomální odchylku. 3. Už se matce předtím narodilo dítě s chromozomální odchylkou nebo jinou vrozenou vadou. 4. Matka prodělala více potratů. 5. V rodině jednoho z rodičů je výskyt dědičných chorob. 6. Z krevních odběrů je zřejmé, že hladiny určitých látek v krvi matky nejsou zcela v normě.
Toto vyšetření není již zcela bez rizika, přestože riziko poškození či poranění plodu je mizivé, existuje zde sice nepravděpodovná, ale přece možnost potratu. Je tedy třeba velmi pečlivě zvážit, zda toto vyšetření podstoupit, a především i to, jak se zachovat v případě nepříznivého výsledku vyšetření.
Vlastní vyšetření se provádí nejdříve ve 14. týdnu těhotenství a ze vzorku vody se pak vypěstuje kultura, jejíž kultivace trvá od 3 do 5 týdnů. Vyšetření je mírně bolestivé.
Biopsie Biopsie vnějšího obalu plodu přináší v podstatě stejné informace jako amniocentéza. Lékaři ji doporučují ze stejných důvodů. Ve srovnání s amniocentézou má výhody i nevýhody.
Jelikož při biopsii získají lékaři mnohem větší vzorek tkáně než při odběru plodové vody, je možné zjistit vývojové nebo genetické vady velmi brzy, bez zdlouhavé kultivace vzorku. Výsledky jsou známy do deseti dnů. Rovněž celé vyšetření je možné provádět dříve – už v osmém týdnu těhotenství. Pokud je tedy zjištěna závažná vada, matka může rozhodnout o ukončení těhotenství relativně brzy.
Biopsie však s sebou nese vyšší riziko potratu než amniocentéza, proto ji lékaři doporučují jen v případě skutečně vážných pochybností.
Reklama