Při úrazech zemřelo za posledních pět let v Česku 696 dětí, tedy tolik, že by zaplnily celou jednu základní školu se třiceti třídami! Dalších zhruba 10 tisíc dětí má za tu dobu po úrazech trvalé následky. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce pomoci tyto alarmující statistiky změnit. Od září spustila preventivní projekt VZPoura úrazům.

uraz

Přímo zaměstnanci pojišťovny, kteří sami po úrazu skončili na vozíku, budou děti ve školách varovat před hrozícími riziky a učit je, jak se těmto hrozbám vyhnout. Zájem projevily desítky škol. „Věříme, že řada nešťastných událostí by se nemusela stát, kdyby se děti včas naučily, jak se bezpečně chovat v různých situacích. Ať už v dopravě, při sportování nebo vlastně kdykoliv ve volném čase. Právě o to se chceme v rámci našeho projektu pokusit,“ vysvětlil náměstek ředitele VZP Rostislav Verner.

O projekt je velký zájem. „Jsem přesvědčený, že takto podaná prevence má smysl. Když se před děti postaví učitel a začne je poučovat o bezpečnosti, jde jim to jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ale když před ně přijede mladý kluk na vozíku, bude to něco jiného,“ myslí si Pavel Dittrich, ředitel ZŠ Donovalská v Praze.

Nejčastěji se děti zraní doma nebo ve škole. V obou těchto prostředích se stává mezi 25 až 30 % všech dětských úrazů. Ve školách jsou nejčastější úrazy při tělocviku. Z hlediska věku představují nejrizikovější skupinu děti mezi 13 a 14 lety. V této věkové kategorii postihne úraz vyžadující lékařské ošetření každou čtvrtou dívku a dokonce každého třetího chlapce.

Nejvážnější následky mají úrazy dětí při dopravních nehodách. Nezřídka končí dlouhodobými následky či smrtí. Celkově jsou úrazy vůbec nejčastější příčinou úmrtí dětí.

Reklama