Unikátní program společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ rozdělí neziskovým a příspěvkovým organizacím celkem 2 700 000 korun. O tom, které projekty postoupí do finálního hlasování zákazníků, rozhodne odborná komise.

Přihlašovací fáze programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, jehož odborným garantem je Nadace rozvoje občanské společnosti, byla ukončena. Celkem bylo přijato 623 žádostí ze strany neziskových a příspěvkových organizací. Nominované projekty nyní posoudí odborná komise, která z nich vybere 270 projektů, jež se budou v 90 regionech ČR ucházet o hlasy zákazníků. Celkem společnost Tesco rozdělí vítězným projektům 2 700 000 korun.

helping

Foto: Shutterstock.com

Podpora lokálních komunit má pro společnost Tesco velký význam. Je to i důvod, proč se po loňském úspěchu programu „Vy rozhoduje, my pomáháme“ rozhodla pokračovat. Cílem programu je právě podpora místních neziskových a příspěvkových organizací, které mají pozitivní vliv na život obyvatel v okolí. Do neděle 5. února měly tyto organizace možnost přihlásit se se svými projekty. „Těší nás velký zájem ze strany neziskových a příspěvkových organizací. Nejčastěji se nominované projekty zaměřují na znevýhodněné skupiny dětí, rodin nebo seniorů, volnočasové aktivity mládeže, zvelebování parků a zahrad, organizace výletů a kulturně edukativních činností,“ říká Yana Pancheva, manažerka společenské odpovědnosti Tesco.

Všechny nominované projekty nyní posuzuje odborná komise, složená ze zástupců odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti a vybraných zaměstnanců společnosti Tesco. Společně prověřují všechny nominované projekty z hlediska jejich transparentnosti, důvěryhodnosti, udržitelnosti, z hlediska jejich dopadu na komunitu a potenciál pro zapojení členů komunity. „Přidanou hodnotou celého projektu je posílení regionálního PR organizací. 30 000 Kč je suma, která může opravdu pomoci. Zároveň ale fakt, že se o organizaci dozví široké okolí, může organizaci přinést dárce, který věnuje organizaci třeba i více peněz nebo hmotný dar,“ říká Jana Vožechová, manažerka fundraisingu NROS.

Celkem tak do finálního hlasování postoupí 270 projektů, tedy vždy tři pro každý z 90 regionů po celé republice. Stejně jako loni je rozhodnutí v rukou Tesco zákazníků. Měli by hlasovat pro projekt, který chtějí, aby se uskutečnil v jejich místních komunitách, nebo pro projekty z jejich okolí. Vítězné projekty získají stejně jako v předchozích letech 30 000 Kč na realizaci. Na obchodech budou umístěna hlasovací zařízení s popisem nominovaných projektů. Od 8. března do 4. dubna získají zákazníci za každý nákup hlasovací žeton, kterým pak mohou podpořit vybraný projekt neziskové organizace v jejich okolí. Obchodní řetězec pak v týdnu od 17. dubna vyhlásí vítěze.

Více informací a postup, jak se do programu přihlásit, najdete na pomahame.itesco.cz  

Reklama