V úterý 21. února byla zahájena informační kampaň pro návštěvníky Prahy. Neupozorňuje na krásy stověžaté matičky, ale na zloděje.

V cestovních kancelářích, hotelech, turistických centrech, na ruzyňském letišti, ale i na ambasádách budou k dispozici letáky, které turisty informují, že jsou potenciálními obětmi trestné činnosti. Pražský magistrát vyčlenil ze svého rozpočtu 600 000 korun, které jsou použity na výrobu 50 000 letáků.

Proč to? Praha je, bohužel, známá bezuzdným okrádáním zahraničních turistů. Nejde jen o klasické „pouliční“ krádeže, krade se i v restauracích nebo v nočních podnicích. Další častou ukázkou je i podvodná výměna peněz.

Policii ČR navíc trápí falešní policisté. Ti se prokazují padělanými průkazy a kontrolují cizincům pasy a „prověřují“ pravost peněz, které u sebe mají. S úsměvem jim tvrdí, že je to pro jejich dobro, protože by mohli skočit na lep podvodníkům. Bohužel nic netušící turista v té chvíli je už podveden. Rádoby falešné peníze jim odejmou a pod záminkou okamžité výměny s nimi zmizí. Byl zaznamenán i případ naprosté naivity cizince, kdy těmto „policistům“ sdělil i PIN kód své platební karty. Zruční muži v uniformě si ji ponechali.

Kampaň nese název „Informace na dosah“. Na letácích jsou zobrazeny bankovky, detailně popsány a vyfotografovány uniformy a průkazy policistů ČR a městských strážníků. Magistrát nechal mezi turisty udělat průzkum, na jehož základě celá právě probíhající akce vznikla.

Měla jsem možnost takový leták vidět. Obrázky jsou pěkné, ale turistům tam nikdo neradí, jak jsou krádeže či podvody nejčastěji provedeny. Co přesně návštěvníkovi hrozí. To by podle mne mělo být stěžejní informací, když už se magistrát plácl přes kapsu.

Takto si pouze prohlédne, jak vypadá správný policista a jak poznat bankovku. Jen si nejsem jistá, zda tato kampaň spíše Praze neublíží. „Přijeďte k nám, ale pozor, můžete být okradeni!“ Pod takovým heslem by mohla být kampaň také vedena. Návštěvník přiletí do Prahy a hned na letišti obdrží leták, další v hotelu, pak může zajít do turistického centra pro nějaké informace a ejhle – další leták.

Co si o tom může nebohý turista myslet. „Kde to jsem? Kam jsem se to dostal? Říkali, že je to jedno z nejkrásnějších měst na světě, a všude se tu dozvídám, že mne mohou okrást!“ A i když ho v lepším případě nikdo neokrade, vrátí se domů a sdělí, že je Praha opravdu tak krásná, ale všude si mohl přečíst, že se tam krade. „Já měl tedy štěstí, ale jestli tam pojedete vy, mohlo by se vám něco přihodit.“

 

Neokrádáme se tím o turisty? Sporná otázka. Podle tiskové mluvčí Policie ČR Evy Brožové se počet kapesních krádeží zvyšuje. V r. 2005 jich bylo na území hlavního města Prahy spácháno přes 9 000. V tomto čísle však není rozlišeno, kolik bylo okradeno Čechů a kolik cizinců.

Zda se kampaň vyplatí, bude známo až za rok. Pražský magistrát tvrdí, že informace o krádežích turistům chybí, proto se povede kampaň. Jen nevím, zda není kontraproduktivní. Informovanost je pěkná věc, na druhou stranu to vnímám jako černou skvrnu na tváři našeho hlavního města. Jako nahlas avizovanou ostudu. 
 

 

Reklama