Jak jsme se již včera zmiňovali, o místě narození Jana Ámose Komenského se dodnes vedou spory a nejedna obec na Moravském Slovácku si přivlastňuje status jeho rodiště. Zato o jeho životní pouti či jeho zastávkách je známo leccos. Jedno z míst - polské Lešno (Leszno) - jsme na našich cestách letos navštívili. Co zde po Komenském zůstalo?  Není toho mnoho…

Malé provinční městečko Lešno na jihozápadě Polska má bohatou minulost. Městská práva získalo již v roce 1547. Dnešní jméno je přetvořenou podobou staropolského slova leszczyna, což česky znamená líska obecná.

Lešno

Hlavní náměstí v Lešně. Původní radnice padla při požáru v roce 1656. Ta dnešní ve stylu barokně- klasicistní je považována za jednu z nejkrásnějších v Polsku

Jméno města nejvíce proslavil rod, který odtud vzešel. Jméno Leszczyński se díky členům tohoto šlechtického rodu z Lešna dostalo na královský trůn jak Polska, tak i Francie. Pravda, polský král Stanisław, byť králem byl hned dvakrát, si své slávy moc neužil. Byl nucen se uchýlit do exilu. Útočiště našel ve francouzském městě Nancy, kde je po něm pojmenované vskutku nádherné hlavní náměstí. Marie, jeho dcera, si jako královna Francie po boku Ludvíka XV. žila možná lépe.

Ale dost Leszczyńskich, vraťme se do Lešna za cílem naší cesty. Hledejme stopy našeho Jana Ámose.

Lešno

Kostel sv. Jana Křtitele, postavený Jednotou bratrskou. Sloužil české, polské i německé farnosti. Komenský kázal pro tu českou

Lešno si na počátku 17. století zažívalo svůj zlatý věk. Do kurzu se dostalo zejména v době třicetileté války, kdy poskytovalo azyl nekatolickým věřícím. Po porážce na Bílé hoře zde nalezli útočiště i čeští bratři prchající z Čech a Moravy. V letech 1627 a 1628 se v Lešně usadilo na 1500 těchto emigrantů. Díky nim tak došlo k výraznému kulturnímu i hospodářskému rozvoji města. Lešno se stalo sídlem seniorátu a hlavním městem Jednoty bratrské. Byl sem přemístěn i archiv a knihovna, dokonce sem byla přestěhována tiskárna z Kralic.

Lešno-staré gymnázium

Budova starého gymnázia v Lešně – na tomto místě stálo původní gymnázium českých bratří

Již dříve zde byla založena elementární škola Jednoty bratrské, která byla později přeměněna v gymnázium. Jeho rektorem byl v letech 1635 až 1642 Jan Amos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské, přední reformátorský filozof a pedagog. Čeští bratři tu rovněž založili ariánskou univerzitu, která získala věhlas po celé Evropě.

Musíme pochválit místní infocentrum, že se o odkaz našeho velikána vskutku stará. S místy s ním spojenými vás snadno provede přehledná brožurka -  dokonce  i v češtině.

Lešno-budova ekonomky

Dnešní zdejší Střední škola ekonomická nese jméno Jana Ámose Komenského

Lešno-Komenský na náměstí

Největší socha Komenského je na stejnojmenném náměstí

Lešno-moderní socha

Vyšší odborná škola je pojmenována také po Ámosovi. Před moderní budovou stojí neméně moderní socha

Lešno-muzeum

Regionální muzeum uchovává mnoho předmětů po českých bratrech, portréty rektorů lešenského gymnázia, členů rodu Leszczyńskich i dalších významných osobností spjatých s městem – zde Marie Leszczyńska, francouzská královna…

Lešno-portréty v Muzeu

…portréty J. A. Komenského a Jana Jonstona, významného polského botanika

V roce 1656 bylo město vypáleno a při požáru shořela velká část města, mimo jiné Komenskému jeho knihovna. Když ztratil svou vzácnou sbírku a značnou část rukopisů, opustil i s třetí manželkou Lešno a odjel do Amsterodamu. Tam také v roce 1670 zemřel. Jak si pamatujeme ze školy, pochován je v Naardenu.

V okolí Lešna stojí za zmínku ještě šest kilometrů vzdálený zámek v Rydzině, sídlo rodu Leszczyńskich. Bohužel je zámek přeměněn na hotel, a tak si můžete prohlédnout jen interiéry restaurace, zaskočíte-li sem na kafe…

Foto: Jiří Lády

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama