Turistická sezóna je v plném proudu, a tak představitelé historicko-kulturních center zhodnocují, co všechno mohou návštěvníkům nabídnout. Jedním z takto nejvýraznějších měst je jihočeský Český Krumlov, kde zájemce o historii najde proslulý zámek rodu Rožmberků s unikátním barokním divadlem. Milovníky kultury a speciálně hudby čeká letos již 13. ročník Festivalu staré hudby, který uvede několik zcela unikátních projektů v podání umělců z mnoha zemí (Polsko, Slovinsko, Anglie, SRN, Japonsko, Egypt, Izrael). V kulisách starého chrámu sv. Víta, sálu Prelatury a v Městském divadle se uskuteční řada hudebních a divadelních představení.

Český Krumlov je půvabné město se starobylým duchem, kde se tak jako za jeho vzniku prolínaly kultury, národy i náboženství, tak i dnes je složení návštěvníků velmi široké. Jak mi řekla PhDr. Hana Blochová, ředitelka Festivalu staré hudby: “Stejně jako naši předci v baroku, začínáme se i my dnes nacházet v kosmopolitním světě."  A dle tohoto tvrzení sestavila i program letošního ročníku.

V podání polského souboru historického tance ARDENTE SOLE diváci uvidí představení s názvem Šachy. Jeho součástí jsou renesanční tance, poezie a pantomima. Další den je na programu vystoupení japonských umělců ze sdružení KEN MAI – KYOTO 2004. Předvedou moderní výrazový tanec inspirovaný starým japonským posvátným tancem bútó. Dalším scénickým představením je mezinárodní projekt TERRA MYSTICA - 4 ŽIVLY. Voda, Země, Vzduch a Oheň jako skryté archetypy podle představy středověkých alchymistů a Egyptská kniha mrtvých, egyptské tance a mystéria, jak inspirovaly hudebníky, tanečníky a výtvarníky z Egypta, Německa a Čech.

Základním tématem Festivalu staré hudby od jeho počátků je prezentování staré – středověké, renesanční a barokní hudby – v jejím autentickém provedení. S tímto názvem se posluchači v Čechách potkávají stále častěji, i když jeho obsahu tak úplně nerozumí. Jde o interpretaci hudby vzpomínaných stylových období na autentických, tj. pravých – dobových nástrojích, nebo na kopiích těchto nástrojů. Mnohé z nich jsou dochované, a tím velice vzácné umělecky zpracované loutny, violy da gamba, barokní housle, gotické harfy, dechové nástroje, které mají zcela identický zvuk, tvar i jméno: šalmaj, fidula, dulcián a jiné.

Vystoupení koncertního charakteru budou letos opět tematicky i účinkujícími velmi bohaté. Evropská renesanční vokální hudba (J. H. Gallus, C. Monteverdi) bude předvedena slovinským souborem DE PROFUNDIS jako součást mezinárodního hudebního festivalu Imago Europeae . Projekt s názvem Krajina želobudná uvede domácí soubor KVINTERNA. Soubor umělecké vedoucí – pořádající Dr. Hany Blochové - je v našem hudebním kontextu zcela ojedinělý. Zabývá se např. rekonstrukcí křesťanských rituálů, provozuje hudbu českého středověku ale i obdobné dobové hudby jiné provenience. Členům Kvinterny jde o znovuoživení inspirativního multikulturního prostředí starého věku. Používají kopie dobových nástrojů a rozmanitý etnický instrumentář. Při výběru repertoáru a vokálním projevu jsou čitelné orientální vlivy, specifická ornamentika a rytmické modely. Na letošním ročníku KVINTERNA vystoupí s pořadem starých moravských a sefardských balad o lásce, smutku, naději i víře.

Zcela v intencích prezentace těch nejlepších autorů a interpretů barokní hudby budou tři instrumentální koncerty. Hudbu pro zábavu a rozjímání v barokní Evropě (E. R. di Foggia, F. Capello, G. Caccini, J. Dowland) uvede český soubor AD VOCEM. Pod názvem Zlatý věk violy da gamba vystoupí přední čeští sólisté PETR WAGNER a PŘEMYSL VACEK.

Zlatým hřebem letošního 13. ročníku Festivalu staré hudby v Českém Krumlově je vystoupení souboru NEW LONDON CONSORT z Velké Británie s uměleckým vedoucím Philipem Pickettem. Na programu koncertu tohoto světoznámého tělesa bude anglická barokní hudba (H. Purcell, J. Blow, G. F. Händel) .

Jak je vidět z nabídky, letošní léto v Českém Krumlově bude skutečně bohaté. Kromě divácky a posluchačsky vděčných titulů nabízejí organizátoři ve dnech 29. 7.-1. 8. 2004 zájemcům i MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY STARÉ HUDBY a LETNÍ DÍLNY ETNICKÉHO TANCE.

Zájemci o program festivalu nebo o účast na kurzech získají informace na: www.earlymusic.cz    

   
Reklama