20., 21. a 22. června 2007
probíhají DNY SLUNCE BEZ RIZIKA navazující na celosvětové edukativní aktivity Laboratoří VICHY. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o možných rizicích slunečního záření a doporučit vhodné chování na slunci.

Projektu se účastní celkem 100 lékáren z celé České republiky. Informace o nebezpečí slunečního záření a poradenství o vhodné ochraně před tímto zářením bude podávat odborník na danou problematiku – speciálně vyškolený lékárník.

Průběh poradenství v lékárně: lékárník poskytuje zdarma na vyhrazeném a dobře označeném místě informace týkající se nebezpečí slunečního záření a jeho vlivu na kůži. Zájemcům určí fototyp a na základě toho i vhodné chování a efektivní ochranu při dané intenzitě slunečního záření. Každý účastník obdrží informační materiály s vlastní diagnostikou.

Odbornými garanty projektu jsou Česká dermatovenerologická společnost a Česká lékárnická komora.

Seznam partnerských lékáren projektu bude týden před akcí a po dobu konání akce k dispozici na telefonní infolince 222 193 777.

Bližší informace k akci včetně seznamu lékáren na stránkách www.dnysluncebezrizika.cz