Počtvrté se letos konají tradiční Dny prevence programu POMOC. V Brně (12. 6.) a v Praze (19. 6.) budou mít lidé možnost zjistit své riziko mozkové mrtvice a poradit se s odborníky. Doposud se podařilo odhalit nebezpečnou fibrilaci síní u téměř 4 % lidí z 2 755 vyšetřených.

srdce

Cévní mozková příhoda ischemická (iCMP), lidově zvaná mozková mrtvice, zůstává devastujícím onemocněním i přes maximální úsilí současné medicíny. Naopak je v civilizovaných zemích oproti ischemické chorobě srdeční a infarktu myokardu na postupu a drží smutné třetí místo mezi příčinami úmrtí. Informovat Čechy o možnostech prevence mozkové mrtvice bude již čtvrtým rokem edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév) a jeho Dny prevence. Osobní záštitu nad touto edukační a osvětovou akcí převzal ministr zdravotnictví ČR pan MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. V pátek 12. 6. může veřejnost navštívit Den prevence v Brně od 10 do 18 hodin. Tradiční nadměrný nafukovací model srdce bude umístěn venku na pěší zóně, konkrétně na rohu ulic Česká a Solniční. Následující pátek 19. 6. pak proběhne Den prevence také v Praze v budově pražského hlavního nádraží. Zde bude měření probíhat po celý den od 8 do 20 hodin. Veřejnost si během těchto dnů bude moci zdarma zjistit své riziko ohrožení mrtvicí a poradit se se specialisty o možnostech prevence. V dopoledních hodinách jim bude poskytnuto také bezplatné měření cholesterolu a glykémie v krvi.

Dny prevence programu POMOC pomohou i letos odhalit tichého nepřítele

prof. MUDr. Richard Češka, CScMozková mrtvice je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích. V České republice postihne až 40 tisíc lidí ročně. „Na vzniku cévní mozkové příhody se podílí především rizikové faktory jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Významné riziko představuje také nejčastější porucha srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní. Tato rizika můžeme a musíme účinně ovlivnit,“ varuje prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Pro zvýšení informovanosti veřejnosti a odhalení rizikových skupin ohrožených mozkovou mrtvicí jsou i letos pořádány Dny prevence, během kterých je pro veřejnost připraven edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév), v rámci kterého si bude moci veřejnost zdarma nechat ověřit výši rizika ohrožení mozkovou mrtvicí. Dny prevence programu POMOC se konají již čtvrtým rokem. Od roku 2012 bylo během dosavadních 9 Dnů prevence vyšetřeno celkem 2 755 osob a u téměř 4 % z nich (107 osob) byla odhalena fibrilace síní, která je až z jedné pětiny příčinou mrtvice.

S vhodnou prevencí poradí přítomný lékař. K dispozici bude i poradna pacientských sdružení

Pro všechny Dny prevence bude charakteristický unikátní nadměrný nafukovací model srdce (3,5 x 6 m), kterým bude možné volně procházet. Do posledních detailů tak bude možné prozkoumat jednotlivé detaily nejdůležitějšího lidského orgánu, který v sobě může v případě fibrilace síní skrývat i krevní sraženinu – tromb. Návštěvníkům Dnů prevence bude k dispozici lékař a zdravotní sestry, se kterými bude možné konzultovat zjištěné výsledky a poradit se o vhodných možnostech prevence. Akce je realizována ve spolupráci s Českou internistickou společností, pacientskou organizací ICTUS, která pomáhá lidem po prodělané mozkové mrtvici s návratem do plnohodnotného života, pacientskou organizací Rytmus srdce, dále společností Bayer. Během Dnů prevence mohou návštěvníci akce využít poradnu pacientských organizací ICTUS a Rytmus srdce.

Příčiny a projevy cévní mozkové příhody

 MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D„Na vzniku cévní mozkové příhody se podílí především rizikové faktory jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Významné riziko představuje také nejčastější porucha srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní. Tato rizika můžeme a musíme účinně ovlivnit,“varuje prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha.

Fibrilace síní je jednou z nejčastějších arytmií (tedy poruch srdečního rytmu) v dospělém věku. Život sice bezprostředně neohrožuje, ale postiženým může významně zhoršit kvalitu života a výkonnost.  „Špatná souhra síní a komor a s tím související zhoršení toku krve mohou v některých případech vést až k rozvoji selhání srdce. Druhou nejvážnější komplikací fibrilace síní je mozková mrtvice: při fibrilaci síní totiž dochází ke zpomalení toku krve v chvějících se síních, a ta se pak může začít srážet,“ uvedla MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D., z Kardiologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.

Mozková mrtvice přichází náhle a projevuje se slabostí až ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla, poruchou řeči a vidění. U pacienta dochází k náhlé nevysvětlitelné závrati, případně náhlým pádům ve spojení s dalšími neurologickými příznaky. Může se objevit slepota, bolest hlavy, na začátku zvracení, porucha vědomí nebo epileptické záchvaty. Jan Dohnálek je zakladatelem neziskové organizace ICTUS, která pomáhá lidem po cévní mozkové příhodě. Sám cévní mozkovou mrtvici prodělal a ostatním radí, jak se jí vyhnout: „Moje chyba? Nekontroloval jsem si vysoký tlak, vysoké nasazení v práci, nepoznal jsem malého „bratříčka“, který mě měl varovat. Do dvou měsíců přišel větší, silnější. Ale dnes už jsem moudřejší. Hlídejte si tlak, nechte si zkontrolovat fibrilaci síní, například při našich akcích během Dnů prevence programu POMOC. Dodržujte životosprávu, neužeňte se, a mladé ženy, které používáte hormonální antikoncepci, nechte si zkontrolovat, co vám dělá vaše krev.“

Fibrilaci síní je možné léčit a zabránit tak vážným zdravotním i sociálním dopadům onemocnění

Cévní mozkové příhodě i fibrilaci síní můžeme předcházet ovlivněním rizikových faktorů a dodržováním zdravého životního stylu. Patří sem například včasná diagnostika a léčba vysokého krevního tlaku, vyloučení kouření (i pasivního), zlepšení dietního režimu, léčba případné vysoké hladiny cholesterolu, prevence nadváhy (obezita vede k vysokému krevnímu tlaku a dalším srdečním chorobám), pravidelné cvičení a správná léčba cukrovky.

srdce

„Léčba fibrilace síní má 3 pilíře: 1. ovlivnit vyvolávající příčiny arytmie, 2. omezit opakování fibrilace síní a zajistit, aby srdce při arytmii nebilo příliš rychle, 3. zamezit vzniku komplikací, především mozkové mrtvice. Léčebné prostředky volí lékař individuálně podle aktuálního stavu nemocného, podle přidružených onemocnění, formy a klinických příznaků arytmie. Nezbytnou součástí léčebné rozvahy je vždy i zvážení rizika vzniku krevních sraženin ve fibrilujících síních u konkrétního nemocného (sraženiny se totiž objevují stejně často jak u těch jedinců, kteří přítomnost fibrilace síní vnímají, tak u těch, kteří přítomnost arytmie vůbec nezaznamenali). Podle toho lékař volí vhodnou léčbu snižující srážlivost krve, která by měla omezit tvorbu krevní sraženiny a s tím spojené riziko mozkové mrtvice,“ popisuje aktuální léčebné možnosti fibrilace síní doc. MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D., z Kardiologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.

srdceMezi rizikové faktory fibrilace síní patří např. věk, vysoký krevní tlak, různá srdeční onemocnění (např. stavy po infarktu srdce, chlopenní vady) a přidružená onemocnění, jako je např. cukrovka, porucha funkce štítné žlázy, spouštěčem arytmie může být ale i alkohol,“shrnuje jednotlivé faktory docentka MUDr. Riedlbauchová.

„Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytující arytmií, a přestože neohrožuje postiženého bezprostředně na životě, významně kvalitu jeho života zhoršuje. Navíc v dlouhodobém horizontu zvyšuje riziko výskytu komplikací, jakými jsou mozkové příhody a srdeční selhání, a poslední zjištění ukazují, že existuje i souvislost mezi fibrilací síní a různými formami demence. Z těchto informací logicky vyplývá, že sociální důsledky mohou být značné: pacienti se například velmi obtížně vyrovnávají se změnou výkonnosti. Pokud jsou nuceni změnit zaměstnání či dokonce odejít do invalidního důchodu, prakticky úplně změní prostředí a také svůj denní rytmus. Mnoho pacientů pak trpí pocity méněcennosti,“ popisuje hlavní sociální aspekty tohoto onemocnění Mgr. Pavla Krištofová z občanského sdružení Rytmus srdce.

První příznaky mrtvice lze jednoduše odhalit. Pak je potřeba jednat rychle!

„Jestliže CMP začíná, je třeba si to uvědomit a co nejrychleji se dostat do specializované péče. Urgentní léčba ve specializovaném komplexním cerebrovaskulárním centru nebo na „iktovém centru“ je tím úspěšnější, čím dříve ji nemocný dostane,“ říká prof. MUDr. Richard Češka.

Proto je třeba znát základní příznaky, a pokud si jich všimneme, okamžitě volat rychlou záchrannou službu. Americká společnost pro CMP vytvořila snadnou pomůcku pro diagnostiku základních příznaků. „Pojem, který bychom si měli pamatovat, je FAST (Face – tvář, pokleslý koutek, vytékající sliny, Arm – paže, neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu pravé a levé paže, Speech – řeč, neschopnost mluvit nebo i obtížné rozumění řeči, Time – co nejrychlejší transport),“ shrnuje základní diagnostiku příznaků mrtvice prof. Češka.

Více informací o prevenci mozkové mrtvice, onemocnění fibrilace síní a nadcházejících Dnech prevence programu POMOC naleznete na edukačním webu www.mozekasrdce.cz.
Reklama