Moje milé čtenářky, už jste někdy uvažovaly nad tím, jak by bylo krásné umět vrátit čas a mít možnost napravit svá chybná rozhodnutí? Co byste udělaly jinak?

Vím, že z každé chyby plyne poučení, takže možná, že z jistého úhlu pohledu mělo vše svůj smysl a posunulo to člověka kousek dopředu. Z jiného možná spíš dozadu, protože některé nepříjemnosti a důsledky svých rozhodnutí bychom si klidně mohly odpustit a život by se bez nich jistě rád obešel.

Když se tak zamyslíte a zapátráte v paměti, najdete něco, co byste příště určitě už nikdy neudělaly? Kdyby to šlo, vrátily byste čas a své osudové rozhodnutí nebo čin změnily? Kdybyste věděly, jaké okolnosti to přinese, chovaly byste se tenkrát jinak? Litujete něčeho ve svém životě?

Možná, že tahle bilance nebude moc veselá, ale z druhé strany si díky ní člověk uvědomí, jakou cestu životem už ušel a jak své vlastnosti změnil.

Pod vlivem svých chyb, přehmatů, šlápnutí do h..., naivity, důvěřivosti, lásky, samolibosti, přílišného sebevědomí, lenosti, nespolehlivosti své i druhých, falešných představ, velikášství, komplexů... však si zbytek doplníte samy.

Co byste tedy změnily, kdyby šel vrátit čas? Už víte? Moc se těším na vaše odpovědi na adrese:

redakce@zena-in.cz

 

Reklama