Vyhazujete slupky z ovoce a zeleniny do odpadkového koše? Od dnešního dne je to špatně. Právě od 1. dubna platí v obcích povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Podle vyhlášky jej musejí města a obce svým občanům zajistit až do konce října.

odpad

Podle ministerstva životního prostředí končí bioodpad společně s kovy zpravidla na skládkách společně se směsným komunálním odpadem. Cílem je, aby se celkově snížilo množství odpadu. Z průzkumu, který provádělo České ekologické manažerské centrum (CEMC) na portálu www.tretiruka.cz, ale vyplynulo, že pro většinu obcí není třídění bioodpadu žádnou novinkou. Téměř 70 % z nich uvedlo, že jeho třídění již zajišťovalo. Zatímco menší obce volí pro jeho sběr a třídění zejména velkoobjemové kontejnery nebo sběrné nádoby, velké obce jednotlivé způsoby kombinují, a to včetně zapojení sběrných dvorů.

„Obce se shodují v tom, že bioodpad je vzácná surovina, která by měla být tříděna, zpracována a následně využita převážně v místě jejího vzniku, tedy na zahrádkách nebo ve spolupráci s místními zemědělci,“ uvádí Jiří Študent ml., manažer portálu www.tretiruka.cz. „Obce se domnívají, že zbytečná byrokracie komplikuje využití rostlinných odpadů právě v zemědělství,“ dodává.

Pouze necelá pětina obcí pak v průzkumu uvedla, že ve svém okolí dostatečné kapacity na zpracování tohoto odpadu nemá.

Co je bioodpad?

Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce a podobně.

Co není bioodpad?

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

A co vy? Třídíte bioodpad?

Reklama