Josífek. Pepa. Pepča. Pepík. Pepinka i Josefka.

Současné období jsme si zvykli spojovat se třemi typickými charakteristikami.

Příchodem jara, Velikonocemi a svátkem svatého Josefa, který připadá na 19. března.

Svatý Josef patří k nejuctívanějším církevním postavám vůbec.

Patron křesťanské církve, kterému se také říkalo „Josef z Nazaretu“, byl prostý, tichý a skromný muž. Na svůj každodenní chléb si vydělával svědomitou prací tesaře.

Podle evangelia byl snoubencem Panny Marie a po narození zázračně počatého Ježíše se stal jeho pěstounem.

Josef se narodil v Betlémě a údajně pocházel z Davidova rodu. Aby uchránil
život malého Ježíška, uprchl i s rodinou před pronásledováním krále Heroda
do Egypta. Po smrti tohoto krutého panovníka se usadil v Nazaretu, kde také zemřel.

Svatý Josef je patronem bratrstev a řeholních společností, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků, panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, inženýrů, hrobníků, vychovatelů nebo vyhnanců.

Je uctíván také jako ochránce při pokušení a v zoufalých situacích. Je také patronem řady zemí, a to včetně Čech. K jeho atributům patří dítě (Ježíš), hůl, koš, lilie, tesařské a truhlářské nástroje.

V židovské tradici označuje jednoho z patriarchů izraelského národa (kmene Josef), syna Jákobova.

Josef je jedním z nejrozšířenějších mužských jmen nejen u nás, ale i po celém světě. Původem je to jméno hebrejské – Yosef – Jóséf a znamená „přidávající“, „pokračující“, „Bůh ti dá“ (bude další dítě).

Muslimové mají svého Jusufa, Španělé Josého, Rusové Osipa, Angličané Josepha, u Italů je to Giuseppe a v Německu Sepp a Seppl. Anglický a americký Joe patří k těm obecně nejznámějším.

Popularita tohoto jména má u nás sice sestupnou tendenci, ale i přesto se udržuje mezi dvacítkou nejčastěji používaných jmen u novorozenců.

Reklama