holocaust-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

V tento den v roce 1945 osvobodila armáda tehdejšího Sovětského svazu největší nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi. Oficiálně se k připomínce dne holocaustu přihlásila již řada zemí světa, včetně České republiky.

Není bez zajímavosti, že i během projednávání návrhu na vyhlášení Mezinárodního dne obětí holocaustu zaznívaly na půdě OSN kontroverzní hlasy. Návrh, který byl podán Izraelem, USA, Austrálií, Kanadou a Ruskem, byl podpořen 91 členskými zeměmi, včetně několika zemí muslimských. Zástupci Egypta, Indonésie a Malajsie však prohlásili, že by měly být připomínány oběti všech genocid a že „nikdo by neměl mít monopol na utrpení“. Pro některé evropské státy se projednávání rezoluce stalo naopak příležitostí, jak vyjádřit lítost nad rolí, kterou jejich země během 2. světové války sehrály. Učinilo tak vedle Německa i Rakousko, ale také například Rumunsko.

Předseda valného shromáždění OSN Jan Eliason mimo jiné zmínil, že konec války a utrpení vězňů v koncentračních táborech neznamenaly automaticky konec zločinů proti lidskosti. Zdůraznil proto, že holocaust se musí stát historickým mementem. Nestačí jen říkat, že se nesmí nikdy opakovat. Rezoluce proto vyzývá členské státy, aby zahrnuly vyučování o holocaustu do svých národních vzdělávacích programů. Obsahuje také formulaci, která odmítá jakékoli pokusy zpochybňovat holocaust jako historický fenomén a oceňuje státy, které se snaží udržovat pietní místa, kde se tragédie holocaustu odehrála.

koncentracni-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Česká republika z iniciativy České rady pro oběti nacismu, Federace židovských obcí v ČR a mnoha dalších organizací vyhlásila 27. leden významným dnem již v roce 2000, od loňska byl zákonem ustanoven jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČRJSNSHolocaust