Dnešním dnem vstoupily vplatnost změny ve vybírání regulačních poplatků. Přinášíme vám stručný přehled toho, co se změnilo, kdy se poplatky platit nemusí, a kdy naopak ano.

Poplatek 30 korun vlékařských ambulancích nemusí platit děti do 18 let a senioři, kteří žijí v domovech důchodců anemají žádné příjmy nebo jim po zaplacení stravy zůstane méně než 800 korun. Děti a dospívající do 18 let platit u pediatra či praktického lékaře, ambulantního specialisty a zubaře, nebudou platit ani za návštěvní službu. Dívky do 18 let budou taktéž osvobozeny od plateb ugynekologa.

Každý pacient, tedy i senioři a děti, bude nadále platit poplatek za ošetření na pohotovosti (90 Kč) nebo za den pobytu vnemocnici (60 Kč).

Za recept vlékárně nezaplatíte regulační poplatek vpřípadě, že doplatek na lék je vyšší než 30 korun.

Byla stanovena nová výše limitu. Děti do 18 let věku a senioři nad 65 let mohou za poplatky ze zákona ročně vydat maximálně 2 500 korun. Pro ostatní pacienty je to 5 000 korun. Do limitu se však nezapočítává poplatek 60 korun za den pobytu v nemocnici nebo jiném léčebném zařízení a poplatek 90 korun za návštěvu pohotovosti. Ale započítávají se doplatky i poplatky za návštěvu lékaře, za léky a u lidí starších 65 let i doplatky na potravinové doplňky předepsané na recept.

Mladistvýmse do limitu započítávají poplatky u psychologa a logopeda a za položku na receptu, pokud je lék plně nebo částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Do limitu se jim počítají také doplatky na léky ve výši doplatku za nejlevnější na trhu dostupný lék se stejnou účinnou látkou a stejnou cestou podání.

Reklama