Znáte nějakého Věnceslava? Zřejmě nikoliv. Jeho obliba totiž neustále klesá a dnes se jméno pohybuje mezi mužskými jmény až kolem 690. místa.

Věnceslav je novověkou slovanskou obměnou latinizované podoby jména Václav – Venceslaus. Znamená „více slavný“. Na základě zvukové podoby s e spojením slov – „věnec slávy“ – se Věnceslav někdy spojuje se jménem Štěpán – z řeckého Stephanos – to je „věnec“ či „ověnčený“.

Ruskou obdobou Věnceslava je Venceslav, polsky se řekne Wienczysław, italsky Venceslao, německy Wenzeslaus či Wenzel, maďarsky Vencel.

Celodenní SOUTĚŽ o skvělé ceny:
5. slovo soutěžní věty najdete v článku Obecná škola v praxi. Je schované ve třetím bloku textu - třetí slovo poslední věty tohoto odstavce.
Kompletní sestavenou větu vkládejte SEM!

Reklama