Bezmála polovina populace (45 %) prožije nekvalitně celou třetinu života! Do jaké skupiny patříte vy? Stačí vybavit si posledních pár nocí a to, jak se vám spalo. Problémy se spánkem totiž představují globální epidemii, která ohrožuje zdraví a kvalitu života. Proto je dnešní den věnován Světovému dni spánku.

Ačkoli problémy se spánkem trpí skoro každý druhý, jen necelá třetina jich vyhledá odbornou pomoc. Přitom většině takových poruch lze buď úplně předejít, nebo jsou alespoň léčitelné. Právě na to má upozornit Světový den spánku, který letos připadl na 17. března.

sleep

Jaké jsou nejčastější potíže se spánkem?

Primární insomnie (nespavost bez základního onemocnění) postihuje 1 - 10 % běžné populace a až o 25 % více lidí mezi staršími ročníky.

Obstrukční spánková apnoe (OSA), tedy přerušované dýchání během spánku, postihuje přibližně 4 % dospělé populace, častěji muže. Je způsobena zablokováním horních cest dýchacích, kdy může být na vině například zbytnělý jazyk, hypertrofie tkáně nebo pokles svalového napětí, které drží dýchací cesty otevřené.

I syndrom neklidných nohou se řadí mezi poruchy spánku – je běžný mezi 3 - 10 % populace. Počet postižených osob a závažnost stavu se však v různých zemích liší.

Co nám tyto poruchy spánku způsobují?

Je bez debat, že kvalita spánku má klíčový význam pro zajištění dobrého zdraví a kvality života. Co se s námi ale děje, pokud jej máme nedostatek, nebo je z nějakého důvodu nekvalitní?

Nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek má negativní vliv na naše zdraví v dlouhodobém i krátkodobém horizontu. Mezi krátkodobé účinky nekvalitního spánku patří negativní dopad na naši pozornost, paměť a schopnost učení. Efekty v delším časovém horizontu jsou nyní zkoumány, nicméně nekvalitní spánek nebo jeho nedostatek se pojí s významnými zdravotními problémy, jako jsou obezita, diabetes, oslabení imunitního systému a dokonce i některé typy rakoviny.

Nese s sebou také psychické potíže, jako jsou deprese, úzkosti a psychózy.

Pravidelné dýchání během spánku hraje zásadní roli při udržení pohody a zdraví. Jenže spánková apnoe způsobuje 5 - 30krát za hodinu (a někdy i častěji) zástavu dýchání, a to na 10 sekund až více než 1 minutu. Pokaždé tak sníží hladinu kyslíku a způsobí nejen únavu a ospalost během dne, ale zatěžuje srdce a může vést k dalším komplikacím, jako jsou hypertenze, ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a diabetes.

U dětí má délka spánku závislá na proměnlivých časech usínání a probouzení vliv na regulaci hmotnosti. Spánek je u nich totiž – stejně jako cvičení a výživa – nezbytný pro metabolickou regulaci. Existují důkazy o vztahu mezi délkou spánku a dětskou obezitou. Náchylnější k ní jsou dívky.

Bývá častou příčinou dopravních nehod. Člověk trpící nespavostí má sedmkrát větší pravděpodobnost stát se účastníkem dopravní nehody s následkem smrti nebo vážného zranění než člověk bez spánkové poruchy.

To je dost dobrých důvodů pro to, abychom se nad kvalitou a délkou našeho spánku zamysleli a případně zašli za odborníkem, co říkáte? Spánek má klíčový význam pro zajištění dobrého zdraví a kvality života, tak na to myslete, až se budete večer chystat do postele.

Čtěte také: