V posledních letech nadále rostou počty týraných a zneužívaných dětí. S tímto problémem se denně střetávají řady nevládních organizací z celého světa. Upozorňuje na něj Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, vyhlášený Nadací ženského světového summitu, jenž se zabývá ochranou ženských a dětských práv. Česká republika světový den připomíná od roku 2001.

S tímto negativním fenoménem se dost často potýkají i pracovníci české Linky bezpečí, která celých 13 let slouží (nonstop a bezplatně) jako první telefonická pomoc dětem, jež se ocitnou v nouzi.

„Na Lince bezpečí se v cca  6 % tématických hovorů, což je okolo 186 telefonátů měsíčně, setkáváme s týráním dětí (syndrom CAN - Child Abused and Neglected). Nejedná se přitom jen o fyzické, ale stejně závažné psychické týrání (např. dlouhodobé nemluvení s dětmi, ponižování), zanedbávání či pohlavní zneužívání,“ vysvětluje vedoucí Linky bezpečí Martin Klouda. „Od ledna do října 2007 jsme z celkového počtu 25 570 telefonátů zaznamenali syndrom CAN celkem ve 1 716 telefonátech“ .
Vzhledem k citlivosti tématu musí být i postup našich konzultantů velice citlivý. Linka bezpečí je často prvním místem, na kterém dítě o své situaci hovoří. Konzultant zde může především nabídnout prostor, aby dítě mohlo své trápení sdílet, aby mohlo mluvit o tom, jak celou situaci prožívá. Toto je v prvním okamžiku mnohdy to nejcennější, co lze dítěti nabídnout, vždyť často se právě kvůli týrání ze strany rodičů cítí být odstrkováno, osamoceno a nepochopeno – a to nejenom svými rodiči, ale například i vrstevníky ve škole.

Práce s týraným dítětem nikdy nemůže být jednorázovou osamocenou intervencí. Poté, co dítě zavolá na číslo Linky bezpečí (800 155 555), může uplynout delší doba, než se rozhodne samo učinit další krok v řešení své situace. Někdy může dojít i k opakovanému kontaktu. Pozvolný průběh řešení je třeba při práci s dítětem respektovat. Na Lince bezpečí nevnucujeme dítěti jakýkoliv další postup, pokud jej ono samotné nechce, i kdyby se pracovníkovi na telefonu zdál být tento postup pro danou situaci sebevíce vhodný. Samozřejmě nabízíme volajícímu dítěti možnosti dalšího postupu (od nalezení pomoci v jeho nejbližším sociálním prostředí až po případnou intervenci na úřadech), vždy je ale pouze něm samotném, kterou z těchto variant se rozhodne využít. Nezanedbatelná je zejména role emocionální podpory a porozumění, kterou můžeme týraným a ohroženým dětem na Lince bezpečí poskytnout.

„Dospělí, kteří se s týráním dětí setkávají ve svém okolí (sousedé, příbuzní), se mohou obrátit na Rodičovskou linku (840 111 234), která je v provozu každý všední den odpoledne. Dospělí i děti se samozřejmě mohou v případě týrání obrátit také přímo na orgán sociálně-právní ochrany dítěte, v jehož kompetenci je vstoupit do rodiny a provést šetření,“ dodává Martin Klouda.

V České republice platí oznamovací povinnost, tzn. má-li občan podezření, že se dětem v jeho okolí děje něco špatného,  má se snažit takové jednání překazit. Své podezření může oznámit státním zástupcům, policii či orgánům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jež sídlí na městském úřadě. Oznámení lze učinit anonymně. Pracovníci úřadu mají pak povinnost každé oznámení prošetřit.

Sdružení Linka bezpečí

SLB provozuje projekty krizových linek: Linka bezpečí 800 155 555 - určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě); Linka vzkaz domů 800 111 113 a 724 727 777 - zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení (bezplatné volání z pevné sítě); Rodičovská linka 840 111 234 - pomáhá řešit dospělým výchovné problémy; Linka bezpečí Online: Internetová linka bezpečí ilb@linkabezpeci.cz - koresponduje s prací Linky bezpečí přes e-mail; Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na chat.linkabezpeci.cz a nově zavedená poradna pro bezpečný internet Internet Helpline www.internethelpline.cz.

Linka bezpečí přijímá a řeší kolem 300-400 hovorů denně. Mezi hlavní témata volajících patří vrstevnické a rodinné vztahy, školní problémy, láska a partnerství, šikana a rasové problémy, týrání a zneužívání dětí. SLB zajišťuje při své práci absolutní anonymitu klientů.

Tisková zpráva

 

Reklama