Letošní rok je výjimečný. Má totiž 366 dnů místo předchozích 365. Den navíc si opět po čtyřech letech připsal k dobru měsíc únor. A opět po čtyřech letech dnes oslaví svůj svátek Horymír. A která známá osobnost také oslaví jmeniny či přišla na svět v toto magické datum?

Kromě vladyky Horymíra z Neumětel (jmeniny) by dnes slavil narozeniny například český básník, prozaik, satirik, publicista a politik Josef  Svatopluk Machar, který se narodil před 144 lety v Kolíně (+ 17. března 1942 Praha), italský hudební skladatel Gioacchino Antonio Rosini, který přišel na svět 29. února 1792 v Pesaru (+ 13. listopadu 1868 Paříž) či papež Pavel III. (vlastním jménem Alessandro Farnese), který se narodil 29. února 1468 v Caninu a zemřel 10. listopadu 1549 v Římě.

Přestupný rok
je rok, který má 366 dní. Obecně lze říci, že přestupný rok je problémem kalendářů (juliánský, gregoriánský), které se snaží běh času počítat podle cyklů navzájem nesoudělitelných (den, měsíc, rok).

Kalendářní rok
má 365 dní. Ale protože jeden tropický rok je dlouhý 365,24219 dne, musí časem dojít k odchylce jednoho dne. To nastane jednou za čtyři roky a právě tehdy se vkládá jeden den navíc, kterému se často říká přestupný den. Tím se docílí hodnoty 365,25 dne na rok.

Historie přestupných dnů sahá až do starověkého Egyptu, kdy byl v roce 238 př. n. l. zaveden dodatečný den každý čtvrtý rok.

V roce 45 př. n. l. zavedl Julius Caesar stejné počítání do kalendáře používaného v Římě (proto označení juliánský kalendář). Chyba tohoto systému činí 1 den na 128 let. Kvůli nahromaděným rozdílům byl v roce 1582 dekretem papeže Řehoře XIII. kalendář reformován.

V tomto gregoriánském kalendáři se přestupný den vkládá každý rok, který je dělitelný čtyřmi. To však není přesné a za tisíc let dojde k posunu o 7,81 dní, které budou oproti skutečnosti přebývat. Proto gregoriánský kalendář upřesnil, že roky dělitelné 100 jsou přestupné jenom tehdy, jsou-li dělitelné 400. Přestupné byly například roky 1600 či 2000 a nejsou jimi například roky 1700, 1800, 1900, 2100 a další.

Chyba gregoriánského kalendáře činí jeden den za 2620 let. V gregoriánském kalendáři se jako přestupný den vkládá 29. únor. Odchylka gregoriánského kalendáře oproti skutečnosti činí 31 dní, které budou přebývat za 100 tisíc let.

Reklama