Koho zajímá numerologie a energie čísel, které ovlivňují náš život, kdo věří v náhody, které nejsou náhodami, pro toho je dnešní den dnem mimořádným. Můžete si popovídat s Anděly.

Dnešní den je samá trojka
Trojka je magickým číslem sjednocení i blízkosti vyšších duchovních entit.

 

Ve svobodném zednářství je symbolem síly, krásy a moudrosti Boží. V alchymii reprezentuje tři stupně duchovního vývoje člověka (separatio, fermentatio, putrefactio).

V křesťanství je symbolem nejsvětější trojice.
Její síla je ovšem mnohem starší než křesťanství.
Když se zamyslíme nad trojkou, přijdeme na to, že prakticky všechny věci, na kterých nám záleží, nebo kterým chceme dát důležitost, jsou tři. Tři přání, tři sudičky, tři bratři, tři vlasy, tři zuby, tři sestry - kolik podniků a firem má v názvu tuto magickou číslici, do třetice všeho dobrého i zlého... automaticky se nám dere do úst, a ani nad tím moc nepřemýšlíme.

Pro mnoho lidí je trojka šťastná, mnoho z nich už ani neví proč. Prostě trojka bude ta pravá. Pravá je hlavně pro to, co se týká duchovna, osudu, vizí, přání a podobně.

 

Protože je tento rok rokem přestupným, je dnešní den 333. dnem v roce a 33 dnů zbývá dokonce roku.

Kdo tedy chcete, můžete dnešní den prožít jako den blízkosti všech Andělů, jako den, kdy je možno vyslovit svá přání, den karmy a možnosti lepší komunikace s vyššími duchovními zdroji.
Dnes se k vám mohou dostat informace i vize mnohem snadněji než jindy.

Reklama