masaryk-do-textu-i-seznam.jpg
Foto: Profimedia

Matka kuchařka, otec negramotný
Tomáš Masaryk byl velmi inteligentní a vzdělaný člověk. O to větším překvapením je, že pochází z velmi chudé rodiny dlouho negramotného kočího Josefa Masaryka a kuchařky Terezy Kropáčkové. Prvorozený syn Tomáš se jim narodil 7. 3. 1850. Svého vlastního otce pak v dospělosti naučil číst a psát právě jeho nejstarší syn. K matce Tereze měl velmi blízký vztah. Do školy ovšem rodiče Tomáše poslali až po přímluvě děkana, který upozornil na chlapcovo mimořádné nadání a inteligenci.

Poté, co utekl z učení, se po časové odmlce dostává ke studiu na německém gymnáziu v Brně. Vynikající prospěch mu umožnil získat stipendium a mimo to sehnal výhodné místo vychovatele v rodině policejního ředitele Antona Le Monniera. 

Tomáš Garrigue Masaryk zasvětil celý svůj život sebevzdělávání. Především v oblastech filozofie, žurnalistiky, diplomacie a pedagogiky. Jeho manželkou se stala emancipovaná a neméně vzdělaná Američanka Charlotta Garrigue se kterou měl celkem pět dětí.

Prezident osvoboditel
V době vypuknutí 1. světové války měl už Masaryk za sebou úctyhodnou dráhu vědeckou, pedagogickou a kulturně politickou. Byl sice kritikem poměrů v Rakousku-Uhersku, ale o státní samostatnost českých zemí neusiloval.

Když Masaryk po vypuknutí války odjížděl v prosinci 1914 do exilu, aby proti Rakousku bojoval v zahraniční akci, kladl si otázku: „Jsme zralí pro svobodu, pro správu a udržení samostatného státu? Pochopíme světodějný okamžik?" Před koncem roku 1914 odjel Masaryk do Itálie a po varování přátel se již do vlasti nevrátil. Působil ve Švýcarsku a později se během roku přesouvá do Francie, kam přijíždí i E. Beneš.

Československo bylo mezinárodně uznáno za samostatný stát a Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem. Dne 21. prosince 1918 se Masaryk vrátil triumfálně do Prahy a příští den pronesl na Hradě své první poselství k Národnímu shromáždění. Zahájil ho slavným citátem z Kšaftu Komenského, že „vláda věcí Tvých k Tobě zase se obrátí, ó lide český.“

Zajímavosti o TGM
Existuje mnoho spekulací, že Tomáš Masaryk není synem chudého kočího, ale samotného císaře Františka Josefa I. Podle zastánců této teorie má náš první prezident mnoho stejných rysů jako císař. Testy DNA, které by tuto skutečnost mohly potvrdit, však zakázala Masarykova pravnučka.

  • Po své smrti se Tomáši Masarykovi dostalo slavnostního devítihodinového pohřbu.
  • Svou docenturu získal na základě vědecké práce o sebevraždách. Toto téma bylo v době studií TGM naprosté tabu, proto práce vyvolala velký ohlas veřejnosti a nekonvenční pohled na tuto problematiku vzbudil zájem i v zahraničí.
  • Do své ženy Charlotty se prý zamiloval ihned, ovšem styděl se dát jí najevo své city. Odhodlal se až poté, co se málem utopil, když zachraňoval tonoucí bytnou paní Göringovou. Krátce potom, co vyznal Charlotte lásku, se pár zasnoubil.

foto-pomnik.jpg
Foto: Shutterstock

Zdroje: Pražský hrad - Prezident ČRT. G. Masaryk a ruský bolševismusTomáš Garrigue MasarykTatíček Masaryk slaví 169 let. 10 zajímavostí, které o Prezidentu Osvoboditeli nevíte