Dnes a zítra rozhodnou voliči o jménech 675 krajských zastupitelů, kteří zasednou ve 13 krajských zastupitelstvech kromě Prahy, kam se volí podle zákona o volbách do obecních zastupitelstev.

Společně s krajskými volbami budou lidé ve 27 volebních obvodech volit nové, případně staronové senátory. Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat 24. a 25. října.

 

Vemte si občanku a jděte volit „šťastnou budoucnost“!

Volební místnosti se dnes otevřou ve 14.00 a voličům budou k dispozici do 22.00 hodin. Zítra budou lidé moci hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.

Do krajských zastupitelstev se hlasuje podle zásad poměrného volebního systému a krajští zastupitelé jsou voleni na čtyři roky.

Senátoři se volí podle zásad většinového systému a na rozdíl od voleb do Sněmovny musí volič hlasovat v místě svého trvalého bydliště.

 

Všechny hlasovací lístky měly do poštovních schránek dorazit nejpozději v úterý. K dispozici jsou ale i ve volebních místnostech.

Voliči nesmějí zapomenout platný občanský průkaz nebo cestovní pas. K volbám pak mohou přijít občané České republiky, kteří nejpozději v druhý den voleb dosáhli 18 let.

 

Jak volit? Pozor, nezaměňte obálky!


Hlasovací lístky pro krajské volby jsou vytištěny samostatně pro každý kandidující politický subjekt.

Po příchodu do volební místnosti voliči obdrží obálku, do které vloží pouze jeden hlasovací lístek vybrané strany, hnutí či koalice. Na tomto lístku může volič zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u čtyř kandidátů, a udělit jim tak své preferenční hlasy.

 

Volič v senátních volbách nedává hlas kandidátce politické strany, ale vybírá si z několika konkrétních kandidátů. Pokud v prvním kole nezíská žádný kandidát více než 50 % hlasů, rozhodne se mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty v kole druhém. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

 

Krajské a senátní volby 2008

 

Pro senátní volby jsou určeny žluté obálky, kam patří jediný hlasovací lístek vybraného kandidáta. Volič si musí dát pozor, aby to nepopletl.

Pokud by dal do žluté obálky hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů a naopak, samozřejmě by jeho hlas byl neplatný.

 

Voleb do Senátu se mohou zúčastnit i Češi žijící v zahraničí. Krajané ale nemohou hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí, ale musejí přijet do ČR s voličským průkazem, který dostanou od velvyslanectví.

Hlasovat pak mohou v kterémkoli volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu.

Reklama