Nejdůležitější je zvládnutí a odstranění dlouhodobého stresu, jemuž jsou nemocní vystaveni. Na tomto úkolu musejí samozřejmě pracovat především oni sami, významně jim v tom ale mohou pomoci i lékaři.
5c62cfbda7bbbobrazek.pngStres ovlivňuje řadu funkcí trávicího systému včetně žaludeční sekrece, citlivosti a pohyblivosti střev, krevního průtoku, stavu střevní sliznice, a také imunitní systém. Jak to vypadá uvnitř těla? Nervový systém střeva se skládá z přibližně 100 milionů neuronů, což je počet téměř srovnatelný s míchou. Jsou to senzorické, motorické a spojovací neurony. Centrální nervový systém a endokrinní systém jsou oboustranně propojeny vegetativními nervy a oba systémy tvoří takzvanou osu mozek-střevo. Jako „centrální stresový okruh“ je označována neuronová síť tvořená mozkovými strukturami, které zabezpečují reakci na stres.

Například pocit pálení žáhy významně zhoršuje stres, což v jedné z nedávných studií uvedly téměř dvě třetiny pacientů. Snížení stresové zátěže pak u nich vedlo ke zmírnění příznaků. Závislost mezi stresovou zátěží a zhoršením příznaků je ovšem individuální, záleží na citlivosti každého člověka.

O souvislosti mezi stresem a vznikem žaludeční vředové choroby se ví už dlouho. Vyšší výskyt této nemoci byl zaznamenán mezi osobami, jejichž zaměstnání je spojeno s vysokou mírou odpovědnosti. Riziko tohoto onemocnění stoupá s mírou dlouhodobého stresu. Například mezi zaměstnanci řízení letového provozu byl výskyt žaludeční vředové choroby dvakrát vyšší než u civilních pilotů. U amerických veteránů, kteří byli během války ve Vietnamu vězněni, byl výskyt vředové choroby významně vyšší než u nevězněných. Také u dětí, které opakovaně prožily psychická traumata, se vyskytovalo toto onemocnění častěji.

Obecně platí, že lidé, kteří stres obecně snášejí hůře, jsou vznikem žaludečních vředů více ohroženi. Dlouhodobý stres může negativně působit nejen na jednotlivce, ale třeba i u celých národů. Týká se to třeba takových celospolečenských událostí, jako je migrace velkých skupin obyvatelstva nebo válek.

5c62cf9edf4adobrazek.pngVelký vliv na zánětlivá onemocnění střev, k nimž patří ulcerózní kolitida a Crohnova choroba, má dlouhodobý stres spojený se zvýšenou náročností života v moderní civilizaci. Na osobní rovině se jedná zejména o dlouhodobé emoční konflikty, například ve vztahu rodičů a dětí.

Syndrom dráždivého tračníku se nejčastěji vyskytuje u pacientů, kteří v minulosti nebo v současnosti prožili dlouhodobý stres, a dále u lidí, kteří byli v dětství zneužíváni, nebo také u válečných vězňů.

Dlouhodobý stres zvyšuje rovněž riziko vzniku akutního zánětu slinivky, který může mít za následek selhání dalších tělesných orgánů. Pro prevenci zánětu slinivky mají zásadní vliv opatření vedoucí ke snížení dlouhodobého stresu, například omezení pracovní zátěže, dostatek spánku a další.

Jako prevence všech výše uvedených onemocnění je velmi účinný vitamin C zpracovaný nejmodernější lipozomální technologií. Na trhu je dostupný přípravek LIPO-C-ASKOR v tekuté formě a také v podobě tobolek. Více se o něm dozvíte na jeho vlastních stránkách, nebo na eshopu www.jakdelezit.cz.
5c62cf8b75e09obrazek.png

Reklama