Každý z nás zažil nějaký stres. Sami dobře víte, že pokud stres, který prožíváte, trvá dlouho, může vám přinést řadu nepříjemností, počínaje tím, že vám není dobře. Jak moc negativní stres ovlivňuje psychiku a zdraví, to je téma našeho rozhovoru s Bc.Karin Řehákovou, psychoterapeutkou, se kterou pravidelně spolupracujeme. Protože se dlouhodobě věnujeme tématu rakoviny prsu, zajímala nás také souvztažnost možností vzniku rakoviny prsu právě díky vlivu dlouhodobého stresu.

Na naše otázky odpovídala Bc.Karin Řeháková, speciální pedagog, psychoterapeut, arteterapeut.

stres

Jaký má stres vliv na zdraví a mysl každého z nás?
Pokud mluvíme o stresu, jedná se o psychofyzickou reakci na takzvané stresory – zátěžové podněty, kterých je při současném rychlém životním stylu velké množství. Stres může být akutní (momentální náročná situace, např. pracovní úkol) nebo chronický-dlouhodobý (např. neuspokojivý partnerský vztah, nespokojenost a přetíženost v práci – Syndrom Burn-out – profesní vyhoření.) Ten je pro lidský organizmus nebezpečný až devastující. Jeho projevy nemusí být tolik nápadné a dlouhodobé působení má větší negativní dopad na tělesnou rovinu člověka.

Stres nemusí mít vždy negativní vliv na zdraví. Stres tedy dělíme na dva typy:

  • Eustres – jedná se o pozitivní typ stresu. Pracovní nadšení, příjemná očekávání, radost, výzva.
  • Distres – je typ stresu který má na organismus negativní účinky.

Stres, který je pro zdraví negativní, se projevuje ve více rovinách – jednak v rovině fyziologické (negativní dopad v tělesné rovině člověka), dále v emocionální oblasti (nálady, citové projevy), behaviorální (oblast vztahů a chování) a také postihuje funkce kognitivní (poznávací, pamět).

Fyziologických projevů stresu je celá řada. Bolesti hlavy a zad, zvýšené pocení, celkový pokles imunitního systému, ekzémy, snížení libida (pokles zájmu o sex), časté močení, zrychlení srdeční činnosti. Často bývá postižena gastrointestinální oblast – žaludeční nevolnost, průjmy, bolesti v krajině břišní, ztuhlá šíje…

Jaké je propojení stresu s tím, co se nám děje v hlavě, co cítíme?
Stres je psychofyzická zátěž, je tedy jasné, že naše psychické prožívání je velmi úzce svázáno s prožíváním tělesným. V našem těle se dříve a lépe projeví naše duševní pochody. Bohužel mu málo nasloucháme a varovné signály podceňujeme, či dokonce potlačujeme a ignorujeme.

Takže dá se říci, že to, co se nám děje v mysli, nám tělo zpětně ukazuje?
Tělo nám věrně zrcadlí stav naší mysli, často až symbolicky. Například při dlouhodobém psychickém přetěžování si můžeme způsobit tzv. únavovou zlomeninu či jiný úraz, který tělu umožní a zprostředkuje tolik potřebný odpočinek.

Jak stres zvládat a uvědomovat si ho?
Každý z nás má jiné dispozice ke zvládání stresu. Co je pro jednoho snadné, může být pro druhého velkou zátěží. Naše frustrační tolerance a odolnost vůči stresu je značně individuální. Setkala jsem se s tabulkou, která uváděla náročnost stresových zátěží, ale jako terapeut o její paušální validitě pochybuji, právě pro značně individuální prožívání uvedených zátěžových faktorů. (Např. rozvod po dlouhé partnerské odluce je prožíván jinak než rozvod, kdy chce ze vztahu odejít jen jeden partner atd.)

 

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění. Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Důležité odkazy:

Zabýváme se tématem rakoviny prsu. Sama říkáte, jak moc je spojené duševní a tělesné zdraví. Jak vnímáte souvislost chronického stresu právě s onemocněním rakoviny prsu?
Souvislost chronického stresu s nemocemi – rakovinou je z hlediska psychosomatického náhledu zřejmá. Spouštěčem může být ono zásadní dlouhodobé snížení imunitního systému. Budu zde volně parafrázovat psychosomatického lékaře Rudigera Dahlkeho, který konkrétně u rakoviny prsu u ženy nabízí důležitost vědomého se vypořádání s ženským principem, který se zde symbolicky projevuje. Ať už se může jednat o téma mateřství, potlačených ženských potřeb, hlubokém nezpracovaném zármutku, nedostatečném sycení vlastní ženské identity či konfliktech v partnerství.

Všeobecně – dlouhodobé potlačování našich smutků, bolestí a křivd, strachů a nevyventilované agrese způsobuje bud depresivní poruchy, panické úzkostné ataky a samozřejmě i vážné nemoci. Tělo se všemožně snaží upozornit, že náš duševní systém je v ohrožení. Nápovědou může být symbolický význam tělesného projevu (nemůžu něco vydýchat, ustát, praskne mi z toho hlava, mám něčeho plné zuby atd.)Bohužel, signálům svého těla věnujeme pozornost, až když vážně onemocníme.

Co máme udělat, aby nám stres nezpůsobil vážné onemocnění?
Co s tím? Pečlivě naslouchat signálům svého těla, porozumět jim a uskutečňovat své pravé potřeby, autenticky vyjadřovat své pocity, zdravě se vymezovat vůči tomu, co nechceme. Dostatek času na odpočinek, relaxaci. Oddělovat podstatné od nedůležitého.

Jak vy sama ve své ordinaci vedete své klienty k „uzdravení“ od zátěžových situací, jako je například dlouhodobý stres?

Sama jako terapeut využívám asertivní dovednosti a autenticitu (být sama sebou). Pro naši spokojenost je potřebné dospěle přijmout riziko určitých ztrát za cenu vlastní osobní svobody a odpovědnosti za kvalitu svého života. V pracovní rovině je nutná dovednost zanechat pracovní věci přede dveřmi svého domova, dostatečný čas na relaxaci (at už aktivní – sport, či pasivní – např. kultuní zážitky) Myslet na své tělo, dopřát mu třeba masáž, nepřetěžovat se, znát své limity a nepřekračovat je. Velmi důležitá je kromě zdravé životosprávy i prevence. Existuje celá řada relaxačních a podpůrných technik, které nám umožňují stres lépe zvládat, nebo mu předcházet.

Děkujeme vám za vaše odpovědi. Na otázky odpovídala Bc. Karin Řeháková, speciální pedagog, psychoterapeut, arteterapeut.

Bc. Karin Řeháková, speciální pedagog, psychoterapeut, arteterapeut

http://karinrehakova.cz/

Bc.Karin ŘehákováVe své soukromé praxi se specializuje na interpersonální (mezilidskou) komunikaci a řešení partnerských a rodinných vztahů. Jako lektorka tvoří a vede semináře zaměřené na dovednosti partnerské komunikace, posilování ženského potenciálu a jeho využití v pracovní, osobní, partnerské a rodinné oblasti.

·         Dlouhodobě spolupracovala v sociální sféře (spolupráce se středisky Náhradní rodinné péče, vedení terapeutických skupin pro rodiče, arteterapeutická činnost s rodinami se dětmi v NRP). Jako lektor dále spolupracuje s l neurologickou klinikou FN Praha a komerčními subjekty (odborné semináře - např. reklamní agentury, bankovní sektor, management firem)

·         Od roku 2005 působí jako konzultant pro sociálně a zdravotně znevýhodněné klienty v sociální firmě Modrý Domeček (nezisková organizace OS-Náruč) Řevnice. Příjmový a klíčový pracovník, vedoucí výtvarného atelieru

Publikační činnost:

·         Autorka metodiky „Arteterapie s rodinou s dětmi v NRP“

·         Spoluautorka metodiky „Přípravy pro budoucí náhradní rodiče“(příprava žadatelů o NRP)

·         Spoluautorka metodiky pilotního projektu Psychosociálního výcviku pro děti opouštějící DD.

 

Reklama