Vyrazil jsem do dlouhé chodby a zastavil se u prvních dveří vpravo. Dále vidím dvoje dveře vpravo - první z nich otevřené, jedny dveře v průčelí a čtvery dveře vlevo, první vlastně dveře nejsou, jen rám bez dveří.

Je zde také koš, který mohu otevřít, ale raději to po mě nechtějte...

Chodba přede mnou s dveřmi.

chodba

Dveře po mé pravé ruce.

dveře

Další průzkumnická novinka vyjde až po velké poradě. Tímto trochu měním pravidla, ale na poradě musím být aktivní a při smyslech. Tedy máte teď delší čas na rozmyšlenou.

Téma dne: Prozkoumejte redakci!

Dnešní soutěž

Ano, i soutěž jsem k tomuto dennímu tématu vymyslel. Na všechny fotky, které v redakci udělám, umístím jeden předmět, který můžete vyhrát, pokud uhodnete, jaká že věc to je - co se tedy opakuje na všech fotkách. Někde bude vidět jen kousek, jinde bude předmět celý... Je to moc krásná cena, to vám mohu slíbit rovnou, ale abyste měla ještě o trochu větší motivaci, přidám výherkyni zlatý Silan Aroma Therapy! Jedné další úspěšně hádající pošlu jako cenu útěchy růžový Silan Aroma Therapy. Odpovědní box soutěže bude aktivní od 11.00 hodin.

Reklama