Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) je projekt, který zaštiťují desetibojaři Roman Šebrle a Robert Změlík. Děti ze základních škol mají možnost získat sportovní medaile v republikovém finále. Letos bude divokou kartou finále tým ŽENA-IN.cz!

OVOV

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV) je projekt, u jehož zrodu stojí dva vynikající čeští desetibojaři a olympijští vítězové - Roman Šebrle a Robert Změlík. Po třech letech jeho existence se k OVOV rozhodl přidat také server žena-in.cz a bude potřebovat vaši pomoc. Poprvé v historii projektu sestavíme svůj vlastní tým a vaše dítě může být jeho součástí. Tým žena-in.cz obdrží tak zvanou Divokou kartu a dostane šanci účastnit se velkého sportovního klání plného zábavy, které se uskuteční v září v Praze na Strahově. Neváhejte a pojďte nás podpořit!

Úkolem projetku Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů je především motivovat děti k pohybu. Dokázat jim, že sport je nejen nezbytnou součástí zdravého životního stylu, ale také obrovskou zábavou a jeden z nejlepších způsobů, jak trávit volný čas. V jeho rámci soutěží děti, ale také dospělí, v pohybových aktivitách o bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové medaile. Jednou za rok se koná republikové finále v Praze na Strahově,“ vysvětlila nám Martina Traganová, která je hlavní manažerkou celého projektu. „děti, které se na finále kvalifikují jsou rozdělené do týmů. Každý tým má na Strahově svého patrona - jednoho z našich olympioniků. V loňském roce se velkého klání zúčastnilo 34 týmů. Atmosféra byla neuvěřitelná, děti i olympionici si to báječně užili.

V letošním roce připravil server zena-in.cz společně s OVOV pro své čtenáře velké překvapení. Všichni z vás mají jedinečnou možnost stát se součástí speciálního týmu, tak zvané Divoké karty ŽENA-IN.cz a zúčastnit se tak velkého Republikového finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které se ukusteční ve dnech 20. - 23. září v Praze. Máte-li tedy děti, kterým chybí pohyb a chcete to změnit, zbystřete! Jak to funguje? Přihlášené děti dostanou poštou záznamovou knížku se cvičebním plánem, kam si budou zaznamenávat své sportovní výkony v jednotlivých disciplínách, kterých je celkem dvanáct. Jde o velmi nenáročné aktivity, ke kterým nepotřebujete žádné speciální pomůcky, ani vybavení. Dosažené a zapsané výkony bude dětem pravidelně kontrolovat učitel tělocviku, nebo sami rodiče.

V dubnu až květnu proběhnou po celé české republice okresní kola OVOV, kde budou děti v případě zájmu o kvalifikaci do krajských kol přezkoušeny a pokud dosáhnout dostatečné výkonnosti, postoupí dál. Krajská kola se uskuteční v květnu až červnu. V krajských kolech pak dostanou děti na základě svých výsledků možnost pokračovat do velkého Republikového finále v Praze, na které bude mít každý kvalifikovaný účastník a jeden jeho dospělý průvodce zajištěněnou dopravu zcela zdarma, a na místě rovněž zdarma ubytování,stravu a kulturní program. Největší odměnou však bude pro všechny zúčastněné děti osobní setkání s českými olympioniky, v čele s Romanem Šebrlem.

Účast má pouze jednu podmínku: dítě by mělo navštěvovat druhý stupeň základní školy.Výkony v jednotlivých disciplínách jsou bodovány v knížce velice přehledně.

O jaké konkrétní cviky se jedná, si můžete přečíst na následujícím odkazu...

PŘIHLASTE SVÉ DÍŤE!

Chcete-li s námi zažít neuvěřitelný rok plný zábavy a sportu a odměnit svého syna či dceru za jeho snahu výletem do hlavního města a setkáním se slavnými sportovci, přihlaste se do našeho týmu. Po přihlášení obdrží vaše dítě záznamovou knížku. V tu chvíli může začít trénovat. V průběhu okresních a krajských kol budou všechny děti vyzvány, aby se zúčastnily přezkoušení. Po jeho absolvování budou vyrozuměny o své případné účasti na Republikovém finále ve 20. - 23. září. Své dítě do celé akce přihlásíte, když si stáhnete formulář z odkazu níže a vyplněný ho zašlete na e-mailovou adresu: jakub.koci@zena-in.cz.

Pro děti, které se nebudou moci dostavit na krajské či okresní kolo k přezkoušení, je ještě možnost, nechat se přezkoušet tělocvikářem ve škole.

Ve spolupráci s: www.ovov.cz

Reklama