Průzkumy ING Životní pojišťovny mezi gynekology, ženami i muži přinesly alarmující čísla – i když se ženy rakoviny prsu a pohlavních orgánů obávají, aktivně se jí snaží předcházet jen čtyři z deseti. Podle gynekologů jen 42 % žen dochází na pravidelné preventivní prohlídky. Doznání samotných žen je ještě varovnější. Jak ženy uvedly v průzkumu, alespoň jednu z možností lékařské prevence – preventivní prohlídky u gynekologa, vyšetření na mamografu nebo sonografu – využívá jen 36 % z nich.  V kontrastu s postojem žen je zajímavý přístup mužů, kteří jsou připraveni se svými partnerkami o onemocnění mluvit a aktivně se zapojit do léčby i prevence onemocnění.

 

„Onkologická onemocnění, a nejen u žen, jsou zbytečně tabuizovaná. Známe rizika a nepříznivé statistiky. Ty v nás vyvolávají pocit strachu a bezmoci. Víc by se však mělo mluvit o prevenci. Ta je mezi ženami stále nedoceněna. Bohužel, protože jen včasná prevence je klíčem ke snižování rizik onkologických onemocnění u žen,“ říká Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Ženy: Bojíme se o budoucnost. Zvládneme se postarat o děti a budeme mít dostatek financí na zajištění chodu domácnosti?

Více než třetina žen se v souvislosti s rakovinou prsu a pohlavních orgánů obává stresu, strachu a nejistoty ohledně budoucnosti. Čtvrtina si myslí, že by nebyla schopná postarat se o děti. Stejná část žen (25 %) si dělá starosti z nedostatku finančních prostředků, a to jak na vlastní léčbu, tak na zabezpečení domácnosti. Naproti tomu muži se v případě, že by jejich partnerka onemocněla, neobávají, že se nepostarají o děti. Výrazně větší strach mají z narušeného sebevědomí partnerky (tuto obavu má 23 % mužů). Čtvrtina mužů, shodný podíl jako u žen, vnímá ohrožení z důvodu nedostatku finančních prostředků rodiny.

„Nemocenská dosahuje asi jen 60 % průměrné redukované mzdy, v průměru asi 11,5 tisíce korun. To je velký zásah do rodinného rozpočtu, vezmeme-li v úvahu zvýšené náklady na dopravu k lékaři i léčbu samotnou,“ vypočítává Renata Mrázová, generální ředitelka ING Životní pojišťovny, a dodává: „Pomocnou rukou může být ženám pojištění For You proti rakovině prsu a pohlavních orgánů s programem prevence, díky kterému žena  při diagnóze rakoviny prsu nebo pohlavních orgánů obdrží jednorázově výplatu pojistného plnění až do výše 750 tisíc korun.“

Stoupá podíl žen, které provádějí samovyšetření prsu

Z žen, které aktivně řeší prevenci rakoviny prsu a pohlavních orgánů, jich největší část dochází na pravidelné preventivní prohlídky ke gynekologovi (72 %). 62 % podstupuje vyšetření na mamografu či sonu. Na třetím místě je samovyštření prsu, které provádí 61 % žen. 9 % žen, které provádí samovyšetření prsu, do něj zapojuje i partnera. Při pohledu na celou ženskou populaci (tedy včetně žen, které prevenci nijak neřeší) je však patrný neradostný stav – preventivní prohlídky u gynekologa podle průzkumu využívá jen 29 %, prohlídky na mamografu či sonu 25 % a samovyšetření prsu 24 % českých žen.GI

Podle gynekologů je největším problémem nedostatek informací

Mezi pěti hlavními příčinami, proč ženy nedoceňují prevenci, gynekologové nejčastěji jmenovali nedostatečnou informovanost žen (18 %), nezájem o své zdraví (12 %), obecně podcenění prevence (12 %), strach (10 %), finance a čas (shodně 8 %). Polovině gynekologů chybí internetová stránka, která by o problematice informovala uceleně. „Rozhodli jsme se tuto mezeru vyplnit a připravili jsme aktualizaci webových stránek For You (www.foryou.cz) tak, aby obsahovaly úplné a objektivní informace z oblasti prevence, diagnostiky a léčby rakoviny prsu, ale i pohlavních orgánů, která bývá často opomíjená. Věříme, že spolu s šířením osvěty prostřednictvím neziskových organizací se podaří dosud ne zcela příznivou situaci zlepšit,“ vysvětluje novinku Renata Mrázová.

Muži vzkazují ženám: jsme připraveni se zapojit

Ženy se nemusejí obávat o podporu svých partnerů. Muži nemají problém o nemoci hovořit - více než polovina z nich (53 %) deklaruje, že o rakovině prsu s partnerkou již hovořila. O zdravotní stav partnerky se aktivně zajímá 82 % mužů. Většina mužů zná metodu samovyšetření. 91 % mužů o této metodě prevence slyšelo a necelá desetina z nich (8 %) se do samovyšetření zapojuje.

O průzkumech

Průzkum ING Životní pojišťovny mezi gynekology byl realizován formou osobního dotazování. Sběr dar proběhl v červenci 2013. Průzkumu se zúčastnilo 216 lékařů z gynekologických ordinací z celé České republiky. Druhý průzkum mezi ženami v České republice realizovala pro ING Životní pojišťovnu nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Kvantitativní výzkum proběhl formou on-line dotazování v květnu 2013 a zúčastnilo se jej 505 žen ve věku 18 až 65 let. Třetí průzkum pro ING Životní pojišťovnu opět realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos, tentokrát mezi ženami i muži. Kvantitativní výzkum proběhl formou on-line dotazování v prosinci 2013 a zúčastnilo se jej 505 žen a 506 mužů ve věku 18 až 65 let.

GI

Reklama