Od nové sezony připravují Městská divadla pražská spoustu překvapení. O jednom z nich, zaměřeném na dětské publikum, jsme si povídaly s herečkou Henrietou Hornáčkovou.

Divadlo v této sezoně připravuje workshopy pro děti a rodiče, na kterých byste se měla podílet. Prozradíte víc?

Společně s PR Městských divadel pražských jsme dostali nápad zrealizovat workshop pro děti, podobný jako Herecký kurz pro neherce, který naše divadlo pořádá pro dospělé.

Workshop nebo tzv. „divadelní dílničku“ bych chtěla vést s herečkou, režisérkou a divadelní pedagožkou Petrou Johansson. Nazvaly jsme ji Divadelní ABCeda. Prozatím by se měla realizovat jednou měsíčně pro dvě věkově odlišné skupiny dětí a jejich rodiče, tedy Skupinu A – děti předškolního a mladšího školního věku (3 až 7 let) a Skupinu B – děti mladšího a staršího školního věku (8 až 12 let). Tyto skupiny by se po měsíci střídaly.

Chápu to jako věc, která by měla děti naučit milovat divadlo. Čím je tedy vy osobně chcete získat?

Spoléhám na svou energii, nadšení, zapálení pro věc a pro divadlo jako takové. V neposlední řadě je chci nalákat také tím, že dílnička bude zakončena tzv. interaktivním představením. Jeho cílem nebude primárně samotné představení, ale rozvíjení divadelního povědomí, uměleckého cítění, myšlení i fantazie, podpora schopnosti sebevyjádření a sebeprezentace, navázání kontaktu mezi divadlem, dětským divákem a jeho rodiči. 

hornac

Máte už nějakou podobnou zkušenost z umělecké práce s dětmi?

Práce s dětmi mě odjakživa velmi baví, nabíjí a naplňuje. Mám o 9 let mladší sestru a všechny sestřenice a bratranci jsou také mladší než já. Každé prázdniny jsem pro ně vymýšlela program, hry, hrála s nimi pohádky a obsazovala je do různých rolí. :-) A tam to asi někde začalo!

Pocházím z učitelské rodiny, všichni příbuzní z matčiny strany jsou učitelé a celý život se věnovali dětem a práci s dětmi. Já jsem také vystudovala kromě DAMU Pedagogickou fakultu – obor učitelství 1. stupně. Maminka, mimo jiných předmětů, učí na PdF UHK i dramatickou výchovu. Několik let jsem jezdila na tábory jako vedoucí, kde jsem získala mnoho podnětných zkušeností. Před třemi lety jsem založila s kamarádkou učitelkou Martinou Seidlerovou Rodinné centrum Pískle, kde se zaměřujeme na práci s celými rodinami, především na spolupráci rodičů s dětmi, podporu mezilidských vztahů atd. A jako poslední zkušenost mohu uvést spolupráci s uměleckou agenturou Ambrózia, která pořádá pro děti umělecké vzdělávací kurzy, kde jsem letos v létě působila jako lektorka herectví, tance a filmové tvorby. Nu, a tohle vše se nějak spojilo dohromady a jsem moc ráda, že vznikl nápad založit Divadelní ABCedu.

abc

Předpokládám, že jste jako malá měla někoho, kdo vás takto pro divadlo získal.

Já si myslím, že si divadlo spíš tak nějak získalo mě. Od druhé třídy na ZŠ jsem pravidelně účinkovala v inscenacích Divadla Jána Palárika v Trnavě. Sice to byly převážně baletní inscenace či činohry, ve kterých jsem jako baletka ztvárňovala taneční role, ale člověk tím od mala propadne lásce k divadlu. Aneb, jak říkávala dcera mého manžela Justýnka, když byla malinká: „Mám na to zvyk!“ Tak takhle jsem si od malička zvykla na jeviště, divadlo a nemohu jinak. Od té doby, dokud mi divadla budou nabízet práci, nemohu sejít z prken. Mám na to prostě zvyk!

 Bližší informace o Divadelní ABCedě najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.

Reklama