Existují dva základní postoje k pobytu dětí v kuchyni. Jeden říká jasné ano a druhý rozhodné ne. V rodinách, kde mají děti povoleno pobývat v kuchyni, jsou dva zásadní klady. Je to praktické a je to příjemné. Praktické proto, že je zde možnost vzájemné pomoci při různých činnostech, možnost průběžného dohlížení na děti, možnost vytvořit z kuchyně centrum rodinného života. A příjemné? Příjemná je radost z pospolitosti, vzájemná blízkost všech členů rodiny, sdílení příjemných prožitků z kuchyňského tvoření a v neposlední řadě možnost něco dobrého ochutnat. Proti pobytu dětí v kuchyni jsou také dva základní důvody. Je to nebezpečné a pro provoz v kuchyni nehygienické.

V dnešní době se přikláníme spíše k tomu prvnímu postoji, dovolujícímu dítěti pobyt v kuchyni. Proto se musíme zastavit u otázky bezpečnosti i hygieny provozu kuchyně. Bezpečí dítěte je vždycky nejdůležitější. Stále se čas od času setkáváme s informacemi o vážných i méně vážných úrazech, které se přihodily právě v kuchyni. Co tedy můžeme pro bezpečí dítěte v kuchyni podniknout?

Musíme vytvořit takové podmínky, které dítěti zaručí bezpečí. Nikoliv však jednou provždy, ale v závislosti na tom jak dítě roste a mění se jeho pohyblivost a zručnost. Musíme dobře sledovat kam dítě dosáhne rukama, kam dokáže vylézt, co si dokáže nebo nedokáže otevřít, a podle toho odstraníme z jeho dosahu každé nebezpečí. Musíme se zříci všech ubrusů a deček, za které by dítě mohlo zatáhnout a strhnout je na sebe spolu s tím, co jsme na ně postavili. Hrnce s horkým obsahem můžeme odkládat jenom tam, odkud je dítě na sebe nestrhne a nepřevrátí je. Všechna pečlivá bezpečnostní opatření, která provádíme předem, musí doprovázet po celou dobu, co je dítě v kuchyni, náš neustálý bdělý dohled a připravenost k pohotovým reakcím pro případ, že si dítě nalezne nebezpečí, které jsme sami předem neodhadli. Je možné, že máte pochybnosti o tom, zda je účelné vynaložit tolik námahy pro bezpečí dítěte v kuchyni a zda by nebylo lepší ponechat dítě třeba samotné v bezpečí jeho postýlky nebo ohrádky, popřípadě dětského pokoje a v klidu se věnovat své kuchyňské práci. Pohodlnější by to pro vás rozhodně bylo, ne však prospěšnější pro děti.

Dění v kuchyni má pro dítě nesmírnou přitažlivost už od kojeneckého období. S dítětem, zavěšeným na boku nebo na prsou, se dá v kuchyni dělat téměř všechno. Dítě zaujatě sleduje veškeré dění, ale zároveň si povídá s mámou, která ty všechny zajímavosti dovede pojmenovat a jasně dá na srozuměnou, kde je nebezpečí. Takže nejdříve se dítě jen dívá a postupně se čím dál více do dění v kuchyni zapojuje. Začíná samozřejmě u jednodušších aktivit a postupuje k těm složitějším. Umožníme-li dítěti bezpečné začátky vnikání do světa činností i v kuchyni, podstatně rozšíříme a obohatíme jeho život. Takže si můžeme shrnout pozitiva pobytu dítěte v kuchyni: rozvoj dětského intelektu, vychovávání dítěte k práci, učení dovednostem a hygienickým návykům.

Z hlediska toho, jak velkým ziskem je pro výchovu dítěte jeho pobyt v kuchyni a jeho účast na činnostech, které se v neodehrávají, se jeví problémy spojené se zajištěním jeho bezpečnosti jako překonatelné i za cenu velkého úsilí, které tomu musíme, zejména v počátcích, věnovat.

Nyní ještě zbývá problém hygieny kuchyňského provozu, který dítě do kuchyně určitě vnáší. Znamená pro nás práci s omýváním a napravováním různých škod navíc, někdy i určité ztráty, ale ani tady nejsou problémy nepřekonatelné pro toho, kdo si cení více hodnot pozitivního působení na dítě, pro toho kdo dává přednost tomu prospěšnějšímu pro dítě, než pohodlnějšímu pro sebe.

Jak se díváte na pobyt dítěte v kuchyni vy? Jste ochotné přizpůsobit kuchyni dítěti nebo jste proti jeho pobytu v kuchyni?  

 

Pro Vás z různých zdrojů sesbírala a napsala maminka