Pravidla pro pobírání rodičovského příspěvku jsou pro všechny maminky (případně i tatínky) shodná. Dostanou celkem 300 tisíc korun (450 tisíc korun v případě dvojčat a vícerčat), které mohou čerpat nejdéle do 4. narozenin dítěte. Ve volitelné výši. Musí pro to ale mimo jiné splnit podmínku osobní celodenní péče o dotyčné dítě. Slučuje se tato formulka s jeho případnou docházkou do některého z předškolních zařízení? Ano, pokud dodržíte státem určená pravidla.

mon.jpg
Foto: Shutterstock

Co všechno je povoleno?

Jestliže pobíráte rodičovský příspěvek na dítě starší dvou let, pak nemusíte vůbec nic řešit. Může docházet do mateřské školy, jeslí, dětské skupiny a podobných zařízení libovolný počet dnů v týdnu a na jak dlouhou dobu chcete. Jinak tomu je ale u mladších dětí.

Abyste u batolat do dvou let věku ještě splnila podmínku osobní celodenní péče, může:

  • navštěvovat jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,
  • pravidelně navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu, nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti, případně jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  • pravidelně navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně v případě, že je zdravotně postižené,
  • navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče, nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV.

Další možností rodiče je oficiálně zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

Strach přitom nemusíte mít ani z přivýdělku při rodičovské dovolené. Ten je dovolen v jakékoli výši, stát jej nesleduje. A nezkoumá ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Zdroj informací: Úřad práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Čtěte také: